Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výstava INFOTHERMA po jedenácté

Mezinárodní topenářská výstava INFOTHERMA vstupuje do druhého desetiletí svého trvání. Srdečně Vás zveme na toto setkání všech, kteří se zabývají vytápěním, úsporami energie a využíváním obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Výstava, jejíž název a zaměření se od prvého ročníku nemění, si každoročně klade za cíl být ve svém oboru výstavou v pravém slova smyslu a ne přehlídkou toho, co je možno zhlédnout a zakoupit v kterémkoliv specializovaném supermarketu. Jsme rádi, že takto chápe naši výstavu drtivá většina vystavovatelů a každoročně přijíždějí do Frýdlantu nad Ostravicí se špičkovými vývojovými výrobky a službami. Návštěvníkům jsou představovány technické novinky, prototypy a výstupy vývojových pracovišť.

S tím koresponduje i rozsáhlý odborný doprovodný program, který je dlouhodobě připravován s jednotlivými ministerstvy, Českou energetickou agenturou, Státním fondem životního prostředí ČR, vysokými školami, ekology a dalšími odborníky. Zástupci těchto institucí jsou také členy lektorského sboru ve společném integrovaném poradenském stánku. Cílem našeho společného snažení je poskytnout návštěvníkům výstavy vyčerpávající odpovědi na veškerá témata, která jsou předmětem výstavy, včetně jejich ekologického a ekonomického řešení.

Tím, že se výstava a doprovodný program každoročně specializuje v daném oboru, přivádí sem stále více odborníků z řad projektantů, konstruktérů, investorů, energetiků, ekologů, ale i zástupců hejtmanství, starostů měst a obcí a představitelů státních institucí.

Velice si vážíme také úzké spolupráce s většinou odborných časopisů a novin, které vycházejí v České a Slovenské republice a věnují se energetice a úsporám energie. Přibližují svým čtenářům nejen výstavu, ale i v průběhu roku se vracejí k náplni výstavy a doprovodnému programu.


Více informací o výstavě INFOTHERMA najdeta na www.infotherma.cz.


Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 
Reklama