Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA

odborná sekce obytné prostředí

Vás zve
na seminář

Výměna vzduchu v interiéru budov
v našich a mezinárodních předpisech

pořádaný
dne 22. října 2003 v Praze

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 2 body.


STP připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Výměna vzduchu v interiéru budov v našich a mezinárodních předpisech". Cílem semináře je seznámit se jednak s nejnovějšími principy a předpisovými nároky na výměnu vzduchu z hlediska nových našich i zahraničních předpisů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že Vás seminář uspokojí a přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
odborný garant semináře


Program:

8.30 hod Prezence
9.00 hod Zahájení, úvod
Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.

Úvod do teorie výměny vzduchu
Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.

Výměna vzduchu z hlediska lékaře
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Výměna vzduchu v našich předpisech a normách
Prof. Ing. Jaroslav Kočí, CSc.

Výměna vzduchu u požárního větrání
Ing. Stanislav Toman
10.45 hod Přestávka
11.00 hod Evropský standard pro větrání
Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.

Výměna vzduchu v normách DIN
Ing. Miloslav Chlum

Nový systém řízeného větrání obytných budov a jeho výpočtový model
Ing. Petr Morávek, CSc.
14.00 hod Diskuse, závěr semináře


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo a datum konání
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - učebna č. 217. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 720,- Kč
- pro ostatní - 840,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 203 04 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 15. 10. 2003. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel kurzu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 
 
Reklama