Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

SEACOM + Uponor - 10 let na českém trhu s polyetylén-hliníkovým instalačním potrubím UNIPIPE

Dnes je již historií, že firma SEACOM přišla před 10 lety jako první na český trh s technologickou novinkou v oblasti domovní instalace vody a topení: s pětivrstvým polyetylén-hliníkovým potrubím UNIPIPE zcela nových vlastností a kvalit, ale také poněkud vyšší ceny, než běžný plast. I když vyšší kvalita a nové vlastnosti byly nesporné, vznikaly pochybnosti o prodejnosti nového potrubí s ohledem na cenu. Přitom trh byl již tehdy značně naplněn běžným plastovým potrubím, na něž se instalatérské firmy rychle adaptovaly.

Přesto stačilo několik prvních let, aby se vyšší kvalita a nové vlastnosti prosadily. Počet zpracovatelů a uživatelů vrstveného potrubí UNIPIPE stále stoupal a objevili se i další dodavatelé a prodejci vrstveného potrubí. Nicméně SEACOM-Uponor stále vede, pokud jde o šíři sortimentu, počet typorozměrů od 14 mm do 110 mm průměru potrubí, kompletační schopnost, objem dodávek vrstveného potrubí a další aplikace.


Obr. 1 - UNIPIPE
Hlavní přednosti
Třebaže je za námi zkušenost a historie 10 let, stále ještě není úplně všem uživatelům vrstvené potrubí zcela známé a běžné. Proto krátká charakteristika: pětivrstvé potrubí UNIPIPE se strukturou polyetylén - styková vrstva - hliník - styková vrstva - polyetylén (viz obr. 1) je progresivní evropská technologie, která dala instalačnímu potrubí a práci s ním novou kvalitu, rozměr a možnosti.

Potrubí UNIPIPE je ve srovnání s běžným plastem málo tepelně roztažné (zhruba jako měď - viz graf teplotní dilatace potrubí), snadno ohybatelné, vysoce pevné proti tlaku (10 barů trvale) a odolné tepelnému namáhání (provozně do 95°C) - viz tabulka technických parametrů, je chemicky inertní (odolává většině agresivních médií), nezarůstá a nezanáší se, samozřejmě nerezaví, je hygienicky a zdravotně naprosto nezávadné, je provozně naprosto spolehlivé a má i při tepelném a tlakovém namáhání vysokou životnost.


Graf teplotní dilatace potrubí
z různých materiálů při délce L = 50 m a oteplení 50 °C
Technické parametry

koeficient
tepelné roztažnosti
0,025 mm/K.m
provozní teplota do 95 °C
(krátkodobě do 110 °C)
nejmenší poloměr ohybu 5 D
(D je vnější průměr potrubí)
drsnost potrubí 0,0004 mm
provozní tlak do 1 MPa (10 bar)
tepelná vodivost 0,40 W/K.m
hmotnost:
trubka o vnějším
průměru 16 mm (1/2")
trubka o vnějším
průměru 25 mm (1")


0,107 kg/m

0,21 kg/m

V mnoha z těchto vlastností daleko předčí běžný plast, což je dáno tím, že spojuje pozitivní vlastnosti plastu a kovu, při současném potlačení negativních vlastností obou těchto materiálů. Jeho snadná ohebnost umožňuje dodávku ve svitcích (do průměru 32 mm), což velmi zlevňuje a usnadňuje transport (běžně i v osobním autě, je hmotnostně velmi lehké) a také to velmi usnadňuje montáž na stavbě, potrubí UNIPIPE lze snadno ohnout a zase narovnat.


Obr. 2 - Příklady lisovacích fitinků

Jeho spojování a montáž se provádí s použitím lisovacích (nebo šroubovacích) fitinků (tvarovek), které jsou z poniklované nebo pocínované mosazi anebo jsou vyrobeny kombinací nerezové oceli a plastu PPSU (obr. 2).

Lisovací nátrubky lisovacích fitinků jsou vždy z nerezové oceli. Široký a účelný sortiment tvarovek zajišťuje bezproblémovou montáž potrubí UNIPIPE ve všech aplikacích instalace vody a topení.


Použití
Potrubí spolu s fitinkami a armaturami vytváří promyšlený potrubní systém UNIPIPE, použitelný pro široký rozsah instalačních aplikací. Potrubí se dodává v průměrech 14, 16, 18, 20, 25 a 32 mm pro domovní a bytové instalace a v průměrech 40, 50, 63, 75, 90 a 110 mm pro průmyslové instalace. Těmto průměrům odpovídají také příslušné fitinky a armatury.

Potrubní systém UNIPIPE je mimořádně vhodný zejména pro všechny sanitární instalace studené a teplé pitné a užitkové vody (obr. 3 a 4), dále pro všechny topenářské instalace jak radiátorového, tak podlahového a stěnového topení (obr. 5). Systém lze však použít i pro řadu dalších aplikací jako rozvody stlačeného vzduchu a technických plynů (nikoliv svítiplyn a zemní plyn), dále pro řadu agresivních a potravinářských médií.


Obr. 3

Obr. 4
Sanitární instalace: trubky lze klást vskutku jak je nakresleno, protože se snadno ohýbají

Potrubním systémem UNIPIPE lze řešit jak instalace v novostavbách, tak všechny případy rekonstrukcí a obnovy. Systém je snadno připojitelný na jakýkoliv druh stávajícího rozvodu s cílem jeho rozšíření a/nebo rekonstrukce.

Pro projektování potrubního systému UNIPIPE je samozřejmě k dispozici rozsáhlá základna projektových údajů a parametrů, jako hydraulické odpory, tepelně-vodivostní parametry, údaje o ohebnosti, montážní rozměrové údaje a další.


Obr. 5 - Řešení radiátorového a podlahového
topení systémem UNIPIPE

Montážní nářadí
Montáž potrubního systému UNIPIPE lze provádět s použitím lisovacích fitinků (případně šroubovacích fitinků). Lisované spoje se provádějí velmi snadno, k dispozici však musí být specializovaný lisovací nástroj, poskytovaný dodavatelem (firmou SEACOM-CZ). Lisovací nástroj lze zakoupit nebo zapůjčit. Přitom lisované spoje vylučují lidský faktor, parametry lisovací operace určuje sám lisovací nástroj, tudíž jsou to spoje nejvyšší úrovně spolehlivosti, které lze umístit i pod omítku, do podlahy, do betonu apod. Šroubové spoje umožňují velice jednoduchou montáž s použitím běžných montážních klíčů, provedené spoje musejí však být na přístupných místech, lidský faktor zde není vyloučen.

Nářadí potřebné pro kvalifikovanou montáž systému UNIPIPE poskytuje rovněž dodavatel systému (firma SEACOM-CZ). Pro šroubované spoje se jedná pouze o nůžky na plastové trubky (běžné nůžky na plast) a o kalibrovací nástroj na zkalibrování trubek po jejich oddělení. Pro lisované spoje jde navíc o lisovací nástroj, který je u dodavatele systému ke koupi nebo k zapůjčení. Pro vskutku vysoce profesionální provedení systému lze jedině doporučit lisovací technologii. Na tuto technologii poskytuje dodavatel 10-tiletou záruku.


Funkční bloky
Pro sanitární účely i pro topenářské aplikace se stále více prosazuje použití finálních kompletních funkčních bloků. Pro sanitu se dodávají tzv. MEROBLOKY. Jsou to funkční bloky pro podomítkovou nebo nástěnnou montáž např. kompletního WC, urinální jednotky, nebo umývadla, které obsahují všechny potřebné funkční prvky dané jednotky: zásobník splachovací vody, splachovací systém, ruční či elektronické ovládání, kohouty a odpadní prvky atd. Jsou k dispozici v různém provedení, pro dospělé, děti, v bezbariérovém provedení apod.

Prodej potrubního systému zabezpečuje na profesionální úrovni centrální prodejna firmy SEACOM-CZ v Praze 7 - Holešovicích, Dělnická 11, kde je trvale k dispozici plný sortiment všech komponentů a uzlů potrubního systému v přespultovém prodeji (bez objednávek). Náročnějším zákazníkům s velkým objemem nákupu se doporučuje ohlášení předem. (Kromě toho existuje v České republice řada dealerských firem systému UNIPIPE, kde však sortiment nemusí být dost široký a úplný.)

 
 
Reklama