Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností
ODBORNÁ SEKCE VYTÁPĚNÍ

Vás zve na
KURZ VYTÁPĚNÍ 2003pořádaný ve dvou třídenních částech

3. - 5. června 2003
2. - 4. září 2003


Kurz je určen:
zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

Témata přednášek:
Jednotky, klimatické poměry a pohoda prostředí. Výpočet otopného příkonu a spotřeby tepla. Otopná tělesa. Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení). Hydraulická stabilita otopných soustav. Výměníkové stanice - druhy, použití. Komíny. Regulace vytápěcích zařízení. TUV. Alternativní zdroje energie. Teplovodní otopné soustavy sálavé.

Přednášející:
Ing. Bašta, Ph.D., Ing. Cikhart, DrSc., Ing. Doubrava, Dr. Ing. Fischer, Ing. Chyba, Ing. Jirout, Doc. Ing. Kabele, CSc., Ing. Kotrbatý, Ing. Mužík, Ing. Šourek.

Odborný garant kurzu:
Ing. Jiří Bašta, Ph.D.


ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu
úterý 3.6.2003 8.30 hod
9.00 hod
12.00 hod
13.00-16.00 hod
Registrace účastníků
Zahájení, přednášky
Oběd
Přednášky
 
středa 4.6.2003 8.00 hod
12.00 hod
13.00-16.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
 
čtvrtek 5.6.2003 8.00 hod
12.00 hod
13.00-16.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
2. část kurzu
úterý 2.9.2003 8.30 hod
9.00 hod
12.00 hod
13.00-16.00 hod
Registrace účastníků
Přednášky
Oběd
Přednášky
 
středa 3.9.2003 8.00 hod
12.00 hod
13.00-16.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
 
čtvrtek 4.9.2003 8.00 hod
12.00 hod
13.00 hod
14.00 hod
15.00 hod
Přednášky
Oběd
Přednášky
Test
Zakončení kurzu

Kurz navrhujeme k zařazení do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a technicků činných ve výstavbě s očekávaným bodovým ohodnocením 3 body.

Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo a datum konání
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.
3. června - učebna č. 318, 4. a 5.června - učebna č. 417, 2.- 4. září - učebna č. 319. Délka kurzu je dvakrát tři dny, tj. celkem šest dnů.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 6.000,- Kč
- pro ostatní - 7.500,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, publikace:
1) Bašta, Kabele: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP 1998, 77 stran
2) Bašta a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění - sešit projektanta 2. STP 1999, 53 stran
3) Bašta: Otopné plochy - kniha. ČVUT 2000.
4) Doubrava: Regulace ve vytápění - sešit projektanta 6. STP 2000, 155 stran.
5) Kotrbatý: Průmyslové otopné soustavy - sešit projektanta 7. STP 2000, 64 stran.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 203 02 02, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 20. 5. 2003. V případě zaslání přihlášky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

5. Doporučené ubytování
Přímo v budově konání kurzu na Novotného lávce (levné, bez snídaně, omezený počet míst) - tel.: 221 082 331. Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4 (na metru "C" blízko centra) - tel.: 261 092 333. V případě zájmu si, prosím, zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama