Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Postřehy z veletrhu Energiesparmesse v rakouském Welsu

Ve dnech 7. - 9. března se v rakouském Welsu konal veletrh úspor energií "Energiesparmesse 2003", mediálně zastřešený ORF Radio Oberösterreich a Kronen Zeitung.

Prezidentem výstavy byl pan Karl Bregartner, obchodním ředitelem výstavy pan Arnold Weisberger. Vstupné bylo pro dospělého ve výši 7 euro, katalog výstavy jste mohli obdržet za jedno euro.

Co zajímavého nabídl rakouský Wels návštěvníkovi z České republiky (pomineme-li desítky hesel proti Temelínu, jimiž byla neustále lemována cesta od hranic k Linzi)?


Leták ke kotli na kusové dřevo

Z výstavy si odnáším několik zajímavých postřehů. Tím nejdůležitějším, avšak neradostným, je poznatek o propastném rozdílu mezi českým a rakouským přístupem k propagaci obnovitelných energií a dále obrovský boom biomasy na rakouském trhu s energiemi.

Tím radostnějším pak poznání, že mezi naším Pragothermem nebo frýdlantskou Infothermou je veletrh ve Welsu v mnohém obdobný.

Poněvadž se dobré chválí samo, pojďme k tématům, která nám nejsou příjemná - rozvoj využívání biomasy a dále propagace obnovitelných energií (OZE) v Rakousku a České republice.

Zcela jednoznačně bylo využití biomasy osou celého veletrhu. Mohli jste se setkat s celou řadou výrobců kotlů na biomasu různých výkonů, nejčastěji ve výkonových řadách od 10 kW do 60 kW.

Exponáty měly různé provedení, od kotlů na celá polena pouze s ruční regulací, až po kotle připomínající svými parametry skutečnost, že již žijeme v 21.století. Vybrat si mohl skutečně každý, a to podle možností své peněženky.

Zaujaly:
 • kotle EuroPellet (4.4 kW - 30 kW), jako kombinace max. komfortu a nízké spotřeby, účinnost 90-93%
  kotle EuroTurbo na dřevoplyn, možnost kusového dřeva i peletek, účinnost 92-93%
  kotel EuroHack na štěpku (9 - 70 kW)
  fy FRÖLING, Germany (www.froeling.de) včetně nabídky podpůrného finančního programu "Wärmefinanzierungsprogram!!!"
 • kotle na peletky i štěpky firmy KWB (15 - 100 kW) , Austria (www.kwb.at)
 • flexibilní tanky na peletky Pelletstank v šesti velikostech od 3,2 t do 5,4 t obsahu - fy ÖkoFEN Pelletsheizung z Lembachu, Austria (www.pelletsheizung.at)
 • novinka P.B.A. Pellets Bunker Airbag, fy Franz Hüthmait, Ottnang, Austria

 • www.arsenal.ac.at/erneuerbare)
 • turistická mapa Horního Rakouska s tipy na návštěvy míst s realizovanými projekty obnovitelných zdrojů energie vydaná O.Ö.Energiesparverband v Linzi (www.energiesparverband.at) zdarma nabízená návštěvníkům
 • perfektní rakouské normy na brikety (ÖNORM M 7135, DIN 51731), kontrolní systém výrobců pelet (červené zabarvené kontrolní zlomky s označením doby a výrobce, které musí být v každé dodávce) zabraňující černé produkci a jejímu uvádění na trh - snad dovozy z Polska, České repbliky a.j.)
 • solární kolektory nové generace SOLARFOCUS CPC (www.solarfocus.at)
 • velice nápaditá a originální propagace využívání biomasy zaměřená na mládež, škola obnovitelných energií apod.

 • "Stabilní cena peletek dokázána!": vývoj průměrné ceny peletek za 1 kg při odběru 6000 kg (zeleně) a extra-lehkého topného oleje za 1 litr při odběru 3000 litrů (červeně) od ledna 1999 do listopadu 2001 v rakouských šilincích

  Jako naprosto harmonický doplněk v tomto kontextu vyzníval i koutek burgenlandských vinařů - harmonické spojení přírody s civilizací. Proč ne.

  Pochopitelně nelze zmiňovat další a další vystavovatele tepelných čerpadel, nízkoenergetických staveb, izolačních materiálů atd., kterým se tímto omlouvám.

  Z českých exponátů byly k vidění kotle firem Verner, Cankař a syn. Také stánek ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde jste mohli obdržet např. skládačku Czech Foreign Trade in Statistics.

  Co dodat závěrem?
  Naše země má obrovský potenciál k intenzivnímu využití energie z biomasy, ale její podpora ze strany vládních institucí se zatím nese ryze v českém duchu - radši hodně mluvit a málo dělat. V porovnání s naším sousedem jsme hodně pozadu. Přitom nejsou ani technické, legislativní a v podstatě ani finanční problémy bránící zavádění využití biomasy u nás, a to včetně možnosti využití zemědělské půdy pro nepotravinářskou produkci - fytoenergetika. Tady mají před sebou nepopsaný list MŽP ČR, krajské úřady i starostové obcí u nás. Jako největší negativum vidím téměř nulovou osvětu mezi veřejností ve prospěch OZE ze strany státu.

  Věřme, že se zázraky stále dějí a že i v otázce praktického využívání biomasy v ČR dojde k pronikavému zlepšení.

   
   
  Reklama