Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspory vody v koupelně

Špičkovým představitelem výrobce sanitární keramiky a vybavení koupelen je mezinárodní koncern Sanitec Corporation, do kterého patří společnost Sanitec s.r.o., odpovědná za prodej v České republice. Sanitec vyrábí a dodává rozsáhlý sortiment zařizovacích předmětů sanitární keramiky, ve kterém důsledně sleduje strategii inovace. Jedním z nejvýznamnějších výrobků z oblasti sanitární keramiky, procházející inovací, jsou klozety.


Detail tlačítka
V únoru 2003 zahajuje Sanitec dodávku inovovaného kombinačního klozetu DELTA FONDO s novou nádrží s dvojitým splachováním. Nová nádrž je zajímavá především úsporou vody a finančních prostředků. Ergonomicky tvarované dvojité tlačítko umožňuje dokonalé splachování 6 litry vody po "velké potřebě" a pouze 3 litry vody po "malé potřebě". Minimalizuje tím nároky na spotřebu vody a šetří naši peněženku. Je možno ji použít ve spojení se všemi základními typy klozetů:
  • s hlubokým splachováním s vodorovným odpadem
  • s hlubokým splachováním se svislým odpadem
  • s plochým splachováním s vodorovným odpadem
  • s hlubokým splachováním s vodorovným odpadem
  • se zvětšenou výškou mísy pro snadnější vstávání starších a nemocných osob (v domovech seniorů apod.)
Nová nádrž má zaoblený tvar a v kombinaci s klozetovou mísou má velmi přitažlivý a jemný design. Takto tvarovaný kombinační klozet spolu s dalšími sanitárními předměty FONDO a ostatním koupelnovým vybavením přispívá k vytváření sanitárních prostorů s vysokou architektonickou úrovní. V kombinaci s malými nástěnnými a rohovými umývátky nebo umyvadly s malým vyložením (50x42 cm nebo 55x43 cm) se hodí i do nejmenších prostor.


Inovované kombinační klozety
DELTA Fondo s novou nádrží.
Podle Prof. Ing. Vladimíra Skokana z ČVUT fakulty stavební, přispívá k přednostem inovovaného kombinačního klozetu FONDO ještě splnění dalších funkčních, ekonomických a dokonce i energetických hledisek, které jsou všestranně výhodné pro uživatele. Vhodně navržený tvar klozetové mísy s hlubokým splachováním umožňuje ponořování exkrementů při používání mísy přímo pod vodní hladinu, stěny se neznečisťují, čímž je minimalizováno šíření zápachu a eventuální odstřikování vody nedosahuje na tělo uživatele. Toto ocení nejen uživatel bytové koupelny a toalety, ale je to z hledisky šíření infekce mimořádně důležité na toaletách veřejných budov.

Nová keramická nádrž nahrazuje dosavadní nádrž s klasickým STOP tlačítkem. Nádrž se STOP tlačítkem, u které při druhém zmáčknutí dojde k zastavení splachování po "malé" potřebě, má několik nevýhod. Podle Prof. Ing. Vladimíra Skokana z ČVUT fakulty stavební, se při předčasném zastavení splachování se nespláchne dostatečným množstvím vody. V důsledku toho se na toaletě šíří nepříjemný zápach a snižuje celková hygiena na toaletě. Na druhé straně při pozdním druhém zmáčknutí nedojde k žádané úspoře vody. V praxi používá STOP tlačítko málo uživatelů.

Dvojitý splachovací systém 6/3 (tzv. dvojčinné splachování) umožňuje spolehlivé, bezporuchové splachování optimálním množstvím vody. Klozetová mísa FONDO je pro toto množství vody konstruována. Úspora vody dvojitým splachováním v bytovém sektoru může být mimořádně velká. 4-členná rodina s kombinačním klozetem s nádrží s dvojitým splachováním dosáhne úsporu vody 17,5 m3 za rok! Úspora vody vynikne zvláště při srovnání vlastní spotřeby vody pro splachování WC s celkovou spotřebou vody v domácnosti. Podíl spotřeby vody pro WC vychází cca 32% z celkové spotřeby vody! Instalováním klozetu s nádrží s dvojitým splachováním, které nevyžaduje žádné další technické zařízení v budově, je mnohem úspornější (a stavebně nenáročné) než budování složitých systémů na splachování dešťovou vodou a podobných zařízení. Zmenšení spotřeby vody je obecně - ze všech hledisek výhodné a šetrné k našemu životnímu prostředí.

Úsporné dvojité splachování 3/6 l vody se projeví u uživatele značnou finanční úsporou. Cena kombinačních klozetů FONDO s novou nádrží 3/6 se ve srovnání s dosavadní nádrží se STOP tlačítkem nemění a v případě provedení s hlubokým splachováním s vodorovným odpadem činí 3.176,- Kč bez DPH! Díky této příznivé ceně je toto řešení dostupné pro širokou veřejnost.

Cenové úspory vody v bytových domech je možno názorně vyjádřit na příkladu pro 4-člennou rodinu. Podle interních údajů vodáren a podle dalších pramenů je průměrná cena vody v České republice pro rok 2003 - 39,- Kč/m3 (zaokrouhleno na celé koruny) - z toho činí vodné 21,- Kč a stočné 18,- Kč. V určitých lokalitách, zejména tam, kde je v obcích vodárna a vodovodní síť, ale kde není kanalizace, cena vody klesá - např. i o 50%. Naopak v jiných lokalitách cena vody může být i podstatně vyšší. Vynecháme-li extrémně vysoké, ale výjimečné a málo četné (statisticky málo významné) hodnoty, lze počítat s nejvyšší cenou vody o 50% vyšší oproti průměrné ceně tj. 58,- Kč/m3 (zaokrouhleno na celé Kč). Finanční úspora pro 4-člennou rodinu při úspoře vody 17,5 m3/rok, při použití nádrže s dvojitým splachováním je při průměrné ceně vody 39,- Kč/m3 - 680,-Kč za rok a při uvažování nejvyšší ceny vody 58,- Kč/m3 - 1.015,-Kč za rok. Vezmeme-li v úvahu cenu kombinačního klozetu FONDO s dvojitým splachovacím tlačítkem 3/6 l vody - 3.874,- Kč vč. DPH, zaplatí se tento inovovaný kombinační klozet s novou nádrží při průměrné ceně vody 39,- Kč/m3 za cca. 5 a půl roku.

Podklady:
1. článek z února 2003 a konzultace s Prof. Ing. Vladimírem Skokanem, DrSc., profesorem ČVUT, fakulty stavební, Praha
2. jednání se spol. Pražské vodovody a kanalizace a.s.
3. jednání na ministerstvu financí ČR
4. archiv Keramag a Sanitec s.r.o.


Kontakt:
SANITEC, s.r.o.
Komenského 2501
390 02 Tábor
tel.: 381 254 907
e-mail: info@sanitec.cz
www.sanitec.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady