Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Biokotelna Rybniště

Základní představení projektu
Výstavba kotelny na spalování biomasy byla zahájena v dubnu roku 2002 a dokončena v říjnu 2002. V původním projektu se plánovalo pouze spalování dřevního odpadu (štěpky, piliny, stromová kůra ...), avšak po zahájení výstavby byl projekt dodatečně změněn a do kotelny přibyla nová technologie na spalování slámy.Dřevní hmota je šnekovými podavači dopravována do dvou kotlů (dodaných firmou Verner) o výkonu 600 kW a 900 kW (spalování slámy je možné pouze v kotli o vyšším výkonu, který je tomuto přizpůsoben), které vyrábí teplo pro 32 nemovitostí (tj. 28 soukromých domků a 4 objekty ve vlastnictví obce - škola, dům pečovatelské služby, kulturní dům + restaurace, hasičárna). Instalované kotle jsou schopny spalovat palivo o vlhkosti u štěpky až 50 %, u pilin až 35 %. Spotřeba paliva při jm. výkonu (při spalování paliva o vlhkosti 20 - 30 %) činí 250 - 320 kg/hod. (Účinnost kotlů je 85 %).

Zajímavost
Jedná se o 1. kotelnu na spalování biomasy ve Šluknovském výběžku.

Aktualita
Před předáním biokotelny do zkušebního provozu navštívil stavbu ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek.Osobní zkušenosti
Zakázka byla po řádném výběrovém řízení zadána firmě Ing. Petr Hanek - Ventos, která stavbu (až na drobné potíže, které nastávají při realizaci každé stavby) zdárně dokončila. A jaký názor na stavbu mají místní občané? Z počátku lidé nevěřili, že by v obci mohl být takovýto centrální zdroj tepla, který by zásoboval teplem zdejší domácnosti. Pro obyvatele, kteří měli o výstavbu biokotelny (či o budoucí napojení a následný odběr tepla) zájem, byl uspořádán zájezd do Dešné u Dačic, kde již takovouto biokotelnu měli. Představa odebírání tepla z centrálního zdroje začala být pro místní občany líbivá, avšak i dnes má tato stavba své odpůrce (převážně z řad těch, kteří teplo neodebírají).

Ekonomika projektu
Stavba byla dotována Státním fondem životního prostředí, kdy obec obdržela dotaci ve výši 80 % celkových nákladů, tj. cca 18 500 000,- Kč. Zbylých 20 % (cca 4 500 000,- Kč) byl podíl obce, která částku uhradila, aniž by se zadlužila.

Ceny za palivo

papírenská štěpka 800,- Kč á 1 m3
dodavatel: Uniles, a.s. - pila Rybniště
netříděná štěpka 500,- Kč á 1 m3
dodavatel: Jana Sittová, soukr. zemědělec, Varnsdorf
piliny 90,- Kč á 1 m3
dodavatel: malé soukromé firmy
sláma v současnosti nejsou žádní dodavatelé

Cena za teplo
cena za 1 GJ je stanovena na 240,- Kč

Plány do budoucna
V roce 2003 je plánována výstavba další větve rozvodů, tzn. možnost připojení dalších 15 nemovitostí.

Investor: Obec Rybniště
Obecní úřad Rybniště
Dodavatel technologie: Verner, a.s.
Projekce: ARCH & TEK, s.r.o., Děčín
Ing. Petřík, Ing. Krejčík
Montážní firmy: Ventos, a.s., Rumburk
Demos, s.r.o., Krásná Lípa
Verner, a.s., Červený Kostelec
Jass, Hradec Králové
Kontakt: Lubomír Kufa
Obecní úřad Rybniště
407 51 Rybniště čp. 33
tel.: 412 381 121, e-mail: rybniste@iol.cz
 
 
Reklama