Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění a obnovitelné zdroje v doprovodném programu Aqua-thermu Praha

Téma vytápění a obnovitené zdroje energie je tradičně nejsilnějším tématem mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha. A není tomu jinak ani na 21. ročníku, který se koná od úterý 1.3. do čtvrtka 4.3.2016 v PVA Letňany.

V doprovodném programu se proto tato témata objeví několikrát:

STŘEDA 2.3.2016

Doprovodný program v kongresovém sále v hale II ve středu začíná od 10.30 blokem věnovaným energetické náročnosti, ve kterém jsou za OZE a vytápění 2 přednášky zahraničních expertů na aktuální témata, která řeší odborná veřejnost.

 • Z oboru OZE to bude přednáška Energetické štítky pro tepelná čerpadla v Evropě a jak ovlivňují tepelná čerpadla energetickou náročnost budov a životní prostředí. Přednášet bude zástupce evropské asociace EHPA z Německa. Přednáška bude simultánně tlumočena.
 • S přednáškou Budovy s nulovou potrebou energie v SR přijede prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING president ZSVTS ze Technické univerzity z Bratislavy. Mohlo by se zdát, že máme na přizpůsobení se novým požadavkům na budovy dostatek času, ale termín pro realizaci budov s nulovou potřebou energie se blíží. 2020 není zase tak daleko. Kdy se začne projektovat budova, která se bude podle nových požadavků již kolaudovat?
Nenechte si ujít nové podmínky pro výrobky a otopné soustavy.

ČTVRTEK 3.3.2016
Podrobný program najdete v již zveřejněném článku Kotlíková dotace - přichází fáze realizace
Doprovodný program reaguje na aktuální situaci a s přednáškami, otázkami a odpověďmi na ně přijdou odborníci z praxe, zástupci výrobců, zkučebny i Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení národních programů a Ing. Bohdan Polák, ředitel Odboru ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR.

PÁTEK 4.3.2016

Páteční program je rozdělen do tří bloků, které na sebe navazují a částečně se prolínají.

10.30 – 12.30 - Vytápění, regulace a teplá voda

Pořadatel: TZB-info ve spolupráci se sekcí Vytápění Společnosti pro techniku prostředí
Odborný garant: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

 • Použitelnost a chování otopných těles se sériovým zatékáním: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.,FS ČVUT Praha
 • Výhody pohonu čerpadel s elektronicky komutovaným motorem ECM - Ing. Pavel Synáč, Wilo
 • Regulace otopné soustavy po zateplení – Ing. Vladimír Galád, TEPLO CZ
 • Návrh zásobníku teplé vody s ohledem na volbu zdroje tepla a zařízení pro přípravu teplé vody vs. Ekodesign - Ing. Roman Vavřička, Ph.D., FS ČVUT Praha
 • Plynové kondenzační kotle v nerekonstruovaných otopných soustavách rodinných domů a bytů – Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika
  • Měřiče tepla - historie měření až po současnost - Ing. Peter Holyszewski, Enbra

12:30 – 13:30 - Nový energetický koncept budov

Pořadatel: TZB-info ve spolupráci s Fenix Trading

Představení pilotního projektu administrativní budovy v Jeseníku. Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid“ tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
Vizí je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu. Do pracovní skupiny, která má za úkol vyhodnocovat získané údaje, vyslaly své experty i MPO, MŽP a ERÚ. O informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS. Na TZB-info můžeme sledovat on-line přenos ze stavby nového objektu.

 • Představení projektu, cíle a aktuální stav projektu Ing. Vladimír Svozil, Fenix Trading
 • Představení energetického hodnocení budovy - Ing. Miroslav Urban Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.
  Navržené využití FV panelů a pečlivě zvolené stavební řešení umožnilo i budovu, která bude elektricky vytápěna hodnotit jako mimořádně energeticky úspornou v kategorii A v souladu s platnou legisaltivou
 • Řízení soustavy vzhledem k výrobě elektřiny, distribuční síti i elektrickému vytápění - Ing. Jan Včelák, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.
  Nový přístup k budově i regulaci umožňuje vytvořit z budovy aktivní prvek energetického systému s novými možnostmi efektivního využití energie v budově i dalšími subjekty (provozovatel DS, obchodník s energií…).

13.30 – 16.00 - Obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla

Pořadatel: TZB-info

 • Solární FV systémy pro přípravu TV - Ing. Martin Grygar, Družstevní závody Dražice
 • Nové trendy v oblasti vytápění objektů pomocí tepelných čerpadel - Marek Bezouška, odborný referent a školitel Viessmann
 • Energetické štítkování tepelných čerpadel - sezónní topný faktor SCOP - Ing. Antonín Kolbábek - AVTČ a SZÚ (Strojírenský a zkušební ústav)
 • Fotovoltaika pro budovy - technologie, integrace, ceny - Ing. Ladislava Černá, Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů, FEL ČVUT

Další akce s tématikou vytápění a OZE

 • Ve středu od 12.30 se v kongresovém sále v hale II bude konat seminář EU's energy and environmental strategy and its impact to HVAC world. Seminář bude zkoumat, jak použít a rozvinout inovativní stavební technologie ke zlepšení energetické účinnosti evropských budov, a bude diskutovat o technologických úkolech, kterým čelí regiony a města při plánování a realizaci rozsáhlých energetických renovací. Seminář zaměřený na praxi zdůrazní inovativní systémová řešení a dobré příklady chytrých a udržitelných budov a okrsků.
  Seminář organizuje Evropská federace společností pro techniku prostředí REHVA a přednášky významných odborník ze zahraničí vede vystoupení prof. Ing.Karel Kabele CSc., prezidenta REHVA na téma Kvalita vnitřního prostředí v energeticky účinných a inteligentních budovách. Přednášky jsou simultánně tlumočeny.

 • Ve středu od 15.00 hodin proběhne v kongresovém sále v hale II tisková konfrence AVTČ, na které budou prezentovány výsledky kulatého stolu, který se konal za účasti zástupců EHPA, AVTČ a MŽP ČR, SFŽP ČR.

Vstup na Aqua-therm i doprovodný program je na základě registrace zdarma.