Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

XXIII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2016

Infotherma otevře své brány již zítra. Až do 21. ledna 2016 nabídne na zcela vyprodaném Výstavišti Černá louka Ostrava novinky z vytápění, úspor energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů. Redakce TZB-info se těší na viděnou, zveme Vás do stánku NA1 030.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce TZB-info: V loňském roce jste dělali průzkum mezi návštěvníky, co se jim líbilo, proč na výstavu přišli a zda naplnila jejich očekávání. Jak vidíte hlavní vize letošního ročníku se znalostí výsledků ankety?
Ing. Libor Kostelný, Agentura Inforpres, s.r.o.: "Vycházíme-li ze skladby návštěvníků a jejich očekávání z předcházejících výstav, měly by i na Infothermě 2016 převažovat špičkové novinky a služby. Praktický a prozaičtější názor mají další návštěvníci výstavy, kteří chtějí moderní vytápění a zdravé bydlení, ale při tom je zajímají investiční pořizovací náklady a kolik bude stát provoz těchto zařízení. Mnohdy jsou ochotni i něco slevit z komfortu obsluhy, ale chtějí mít jistotu, že na takové vytápění budou mít."


Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce TZB-info: Agentura Inforpres, s.r.o. pořádá již dvacátý třetí ročník výstavy Infotherma. První ročník se uskutečnil v roce 1994. Máte opět zcela vyprodané výstaviště. O plných uličkách slyšeli i ti, kteří zde ještě nebyli. Za tak velkým úspěchem je určitě větší cíl než jen naplnit haly.
Ing. Libor Kostelný, Agentura Inforpres, s.r.o.: "Záměrem prvního ročníku Infothermy v roce 1994 bylo soustředit na jedno místo pokud možno vše, co se pro vytápění v republice vyrábí a dováží, porovnat ceny, dostupnost servisu a náhradních dílů. O tuto výstavu byl hned od prvního ročníku mimořádný zájem a Infothermy se staly a jsou až do dnešních dnů největší takovouto specializovanou výstavou v České republice. Výstava je specializována na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, ale dnes ze zcela jiných pohledů než v devadesátých letech.
Přáli bychom si, aby výstava, názory návštěvníků a vystavovatelů, byť svým nepatrným dílem, přispěly k formování státní energetické koncepce, oproštěné od politických a lobbistických tlaků, navíc v poslední době umocněné mezinárodní situací a diskutabilními snahami na vytvoření energetické unie. Absence seriózní státní energetické koncepce a nestálost cen surovin a energií dělá problémy. Výrobcům, službám, ale především koncovým uživatelům při rozhodování čím, jak a za kolik vytápět své příbytky, případně jak je rekonstruovat.
Hostesky a anketa 2015, zahájení Infothermy 2015

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce TZB-info: V loňském roce jsem od řady vystavovatelů slyšela zajímavá čísla, kolik zde uzavřely obchodů. V kontextu zkušeností z ostatních výstav o tom hovořili s velkým překvapením.
Ing. Libor Kostelný, Agentura Inforpres, s.r.o.: "Ke cti většiny našich vystavovatelů slouží jejich operativnost, s jakou dovedou reagovat na často se měnící podmínky, priority a pobídky. Má-li výstava splnit požadavky pro celou škálu odborné i laické veřejnosti, měla by být přehlídkou chtěného a reálného.
Návštěvníci výstavy proto každoročně oceňují, že informace se kterými na výstavu přicházejí, anebo je získávají v jednotlivých výstavních expozicích, si mohou konzultovat na odborném doprovodném programu s přednáškami, konferencemi a besedami v kongresovém centru, anebo ve vstupním pavilonu.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravách výstavy a těšíme se na Vaši návštěvu."

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce TZB-info: Přeji vám hojnou účast a spokojené návštěvníky i vystavovatele.

Odborný doprovodný program výstavy Infotherma 2016

Redakce TZB-info se těší na viděnou.

Stánek redakce TZB-info NA1 č.030 je na Inforthermě již tradičně také místem poradenství o cenách energií. Kolega Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info připravil opět porovnání dodavatelů a aktuální ceny elektřiny a plynu. Těšíme se na viděnou.


Vítěz soutěže Novinky na Infothermě 2016: Zplyňovací litinový kotel na kusové dřevo VIADRUS P7C

Soutěž o nejúspěšnější novinku Infothermy 2016

Před koncem roku jste mohli tak na stránách TZB-info hlasovat o nejlepší novinku Infothermy 2016. Soutěž je součástí doprovodných akcí výstavy INFOTHERMA 2016. Z přihlášených výrobků čtenáře nejvíce oslovily následující výrobky:

  1. Zplyňovací litinový kotel na kusové dřevo VIADRUS P7C, Viadrus
  2. Solární systém SOLAR KERBEROS 320, Unites
  3. Sada chytrých sond TESTO s aplikací pro chytrý telefon, Testo
  4. Nabíjecí/vybíjecí jednotka elektromobilu, VŠB TU
  5. Solární čerpadlová jednotka s energeticky úsporným čerpadlem WILO Yonos PARA ST 15/7.0 - PWM 2, MMM Solar
  6. Teplovodní kotel ROJEK A 25 (A BIO 25), Rojek
  7. Kombinovaný kotel na dřevo a pelety FRÖLING SP DUAL compact, Fröling
  8. Stacionární kondenzační kotel Medvěd Condens KKS, Protherm
  9. Malá větrací jednotka s rekuperací tepla ECO ROOM, Elektrodesign
  10. Větrací jednotka Duplex 380 EC5.RD5, Atrea
Vítězné produkty budou vystaveny ve vstupní expozici na výstavě.

Výstava vítězných produktů ve vstupní expozici na loňském ročníku výstavy Infotherma neměla o zájem návštěvníků nouzi.

 
 
Reklama