Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetika má své místo v novém vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Dne 16. května 2023 proběhla řádná Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jejíž hlavním bodem byla volba členů orgánů Svazu.

Prezidentem SP ČR na období do roku 2027 byl zvolen Jan Rafaj. Dosavadní prezident Jaroslav Hanák byl jednomyslně zvolen všemi delegáty Valné hromady čestným členem SP ČR.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) je tradičním kolektivním členem SP ČR a v jeho strukturách zastupuje zájmy energetického sektoru České republiky.

Přivítali jsme, že mezi strategické cíle SP ČR náleží agendy, které ČSZE dlouhodobě prosazuje jako například fungující trh práce, kvalitní systém vzdělávání a posílení infrastruktury.

Za pozitivní považujeme, že ve volbách uspěli také dva kandidáti nominovaní Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Přejeme novému vedení SP ČR mnoho úspěchu a vytrvalosti při další práci ve prospěch průmyslu v České republice a těšíme se na pokračující spolupráci.

Více informací

 
 
Reklama