Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Cena prof. Pekaroviča pre Ing. Milana Nováka, Csc., z THERMO/SOLAR Žiar n/H

Cenu prof. Ing. J.K.Pekaroviča, DrSc. si z Vykurovanie 2023 odniesol pán Ing. Milan Novák, Csc., ktorý je aj zakladateľom spoločnosti THERMO/SOLAR v Žiari nad Hronom, za celoživotné úspechy v odbore Vykurovanie.

Vykurovanie 2023
Vykurovanie 2023

Tradičná medzinárodná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom“. Tento rok bol 31. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu stretli v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. Celkovo sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov tejto odbornej konferencie.

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:
  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Alternatívne zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných sekcií, so 4 diskusnými fórami, zaznelo skoro 100 prednášok, príspevky sú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 35 popredných firiem prezentovali svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Cenu prof. Ing. J.K.Pekaroviča, DrSc. si tento rok 2023 odniesol pán Ing. Milan Novák, Csc., ktorý je aj zakladateľom spoločnosti THERMO/SOLAR v Žiari nad Hronom, za celoživotné úspechy v odbore Vykurovanie.
Cenu Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2022 si odniesol Ing. Imrich Sánka, PhD., ktorý je aj zakladateľom firmy i5 projekt s.r.o.
Obom oceneným gratulujeme.


Ing. Milan Novák, Csc., THERMO/SOLAR v Žiari nad Hronom

Ing. Imrich Sánka, PhD., i5 projekt s.r.o.

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ...

 
 
Reklama