Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zástupkyně ERÚ místopředsedkyní Rady evropských energetických regulačních orgánů (CEER)

Jana Haasová tak na evropské půdě zúročí své bohaté profesní zkušenosti a ČR získá silný mandát v diskusích o budoucnosti společné evropské energetické politiky na mezinárodní platformě.

V současné době CEER sdružuje zástupce ze 30 členských zemí a 9 pozorovatelských zemí

Dobrovolné sdružení CEER je profesní asociací sídlící v Bruselu. CEER byl založen v roce 2000 a funguje jako platforma pro spolupráci, výměnu informací a pomoc mezi národními energetickými regulačními orgány v Evropě. Sehrává tak roli prostředníka na úrovni Evropské unie a na mezinárodní úrovni.

„Srdečně vítám v předsednictvu CEER nově zvolené i znovuzvolené místopředsedy. Těším se na spolupráci s kolegy z předsednictva a všemi zástupci energetických regulátorů při realizaci naší strategie zaměřené na spotřebitele. Je nezbytně nutné, abychom v takto mimořádných a náročných časech nadále pokračovali v úzké spolupráci," říká předsedkyně CEER Annegret Groebel.

„Komunita evropských energetických regulátorů byla vždy silným zastáncem spotřebitelů, a v aktuální energetické krizi musí naše aktivita a pomoc směrovat především k nim. Je velmi důležité, aby byly v rámci diskuse v EU využity všechny zdroje k nalezení správných opatření a aby nebyla přehlížena stanoviska vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto aspekty můžeme brát jako výzvu pro efektivní sdílení našich odborných znalostí a zkušeností. Rovněž je mezi regulátory zapotřebí nastavit procesy na základě zkušeností získaných z předešlých krizí tak, aby co nejlépe odrážely současnou situaci a pomáhaly vnitrostátním regulačním orgánům držet krok s aktuálními trendy,“ dodává ke svému zvolení nová místopředsedkyně CEER Jana Haasová.

Ing. Jana Haasová

Jana Haasová vystudovala mezinárodní obchod a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na ERÚ pracuje již od roku 2015 na různých pozicích spojených s evropskými aktivitami úřadu, v současnosti jako vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce. Před prací v ERÚ působila více než šest let v plynárenství, má také zkušenosti s mezinárodní agendou, strategií a inovačními projekty v mediálním a dopravním sektoru. Jana Haasová zastupuje ERÚ v celé řadě pracovních skupin CEER i evropské agentury ACER. Od začátku roku 2020 je spolupředsedkyní pracovní skupiny CEER pro spotřebitele a maloobchodní trh a zároveň spolupředsedkyní pracovní skupiny ACER pro maloobchodní trh. Jana Haasová také pravidelně reprezentuje práci ERÚ na zahraničních konferencích a školeních CEER.