Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Štítky energetickej účinnosti pre kombinované systémy vykurovania

Štítky energetickej účinnosti pre systémy vykurovania sú povinné od septembra 2015

Populárne energetické štítky budú od roku 2015 povinné aj pre vykurovacie systémy vrátane ich súvisiacich komponentov (napr. zásobníky teplej vody). Štáty Európskej únie sa zaviazali rešpektovať opatrenia tejto smernice, čo sa dotýka aj účinnosti súčasných kotlov. Energetické štítky poznáme zo žiaroviek, televízorov, chladničiek a práčok. Vychádzajú z novej Smernice o ekodesigne (často označovanej ako ErP), ktorá je platná v Európskej únii. Určuje požiadavky na energetickú účinnosť rôznych produktov „relevantných z hľadiska spotreby energie“. Takéto značenie by malo na prvý pohľad informovať o skutočnej energetickej účinnosti daného produktu, slúžiť pre vzájomné porovnanie zariadení medzi sebou a nútiť výrobu a distribútorov k vyvíjaniu ešte účinnejších systémov.

Energetický štítok pre kombinované a integrované systémy

V súlade so zákonmi ako je Zákon o teple z obnoviteľných zdrojov energie (EEWärmeG) alebo Smernica o úsporách energie (EnEV) začínajú byť stále viac populárne kombinované systémy zložené z niekoľkých rôznych zdrojov tepla. Najčastejším príkladom je kombinácia plynového kondenzačného kotla so solárnym systémom. I keď takáto kombinácia prispieva k ochrane životného prostredia a prináša úspory vo forme nákladov na vykurovanie, predstavuje však zmätok, pokiaľ ide o energetické štítkovanie.

Aká je výsledná klasifikácia v prípade, keď kotol je označený hodnotou "B", zatiaľ čo prídavný zdroj tepla alebo iné pripojené zariadenie hodnotou "A"?

Aby sa predchádzalo podobným nejasnostiam, obsahuje nová Smernica ErP špeciálny štítok pre systémové riešenia, ktorý hodnotí všetky komponenty v rámci kolektívneho stupňa, ale rovnako určuje jednotlivé hodnoty. Hlavný zdroj tepla tvorí základ a všetky ostatné komponenty sú zohľadnené v celkovej klasifikácii.

Kto je povinný vydať štítok?

Všetci výrobcovia a distribútori sú povinní špecifikovať triedu účinnosti svojho tovaru. Pokiaľ ide o naše komplexné riešenie, integrovaný štítok je súčasťou ponuky. Dodávatelia, ktorí kombinujú systémy od rôznych výrobcov, preberajú riziko za hodnoty uvedené na štítku komplexného riešenia.

Na ktoré zariadenia sa Smernica o ekodesigne vzťahuje?

Pokyny smernice ErP musia spĺňať zdroje tepla s výkonom do 400 kW a nádrže o objeme do 2000 litrov. V súčasnej dobe sa smernica dotýka iba plynových a olejových zdrojov tepla o výkone do 70kW, tepelných čerpadiel a systémov fungujúcich na báze kombinovanej výroby tepla a elektriny, systémov v kombinácii so solárnymi kolektormi a akumulačné zariadenia. Pokiaľ systém obsahuje akumulačnú nádrž, povinnosti vystaviť energetický štítok podlieha na nádrž o objeme do 500 litrov.

erp ecolabelling hoval slovensko
Aká je výsledná klasifikácia v prípade, keď kotol je označený hodnotou "B", zatiaľ čo prídavný zdroj tepla alebo iné pripojené zariadenie hodnotou "A"?

Spolu so zavedením Smernice ErP a aktuálnym vývojom tejto problematiky Hoval ponúka jednoduché riešenie. V rámci modernizácie systémov vykurovania či počas novej výstavby môžete využiť naše know-how. Rozhodli sme sa teoreticky otestovať každú možnú kombináciu našich produktov a pripraviť pre ňu odpovedajúci energetický štítok. Zákazníci, ktorí si objednajú kompletné riešenie Hoval, dostanú overený integrovaný energetický štítok.

 
 
Reklama