Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
OS 05 Zdravotní a průmyslové instalace

Vás zve
na seminář
Nová norma pro vnitřní kanalizaciPraha - 15.1.2003
Brno - 10.4.2003

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


sponzor semináře


Zveme Vás na pracovní setkání o nové české normě pro vnitřní kanalizaci ČSN 75 6760, která bude platná od ledna 2003. Nová norma navazuje na již stávající platnou ČSN EN 12056 z června 2001. V této evropské normě je celá řada odkazů na národní předpisy, které doposud chyběly. Nová česká norma je tedy doplněním právě v těchto částech. Pro navrhování, montáž i používání platí nyní současně obě normy, které se vzájemně doplňují.

Přednášet budou přímo ti, kteří se na přípravě nové normy podíleli. Přednášky autorů nové normy jsou zárukou přesných informací i kvalitních odpovědí na všechny Vaše dotazy.

Protože nová česká norma přináší řadu změn, doufám, že připravovaný seminář bude vítanou příležitostí k seznámení s novinkami.

Předpokládáme pracovní diskusi i k otázkám "mimo" připravený plán. Na tyto otázky budeme následně odpovídat v samostatných článcích na portálu TZB-info a obsáhlejší otázky budou podnětem pro příští pracovní setkání.

Těším se na viděnou

Ing. Dagmar Kopačková
odborný garant semináře


UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů techniky pro vnitřní kanalizaci. Své výrobky a služby můžete v rámci obou seminářů prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 9.000,- Kč.

Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
tel./fax: 221 082 201


ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE

8.30 hod prezence
9.00 hod zahájení - odborné přednášky

 • Úvod
  Ing. Dagmar Kopačková

 • ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760
  Ing. Zdeněk Žabička

 • Odvádění splaškových vod, gravitační systémy
  Ing. Jakub Vrána

 • Odvádění dešťových vod
  Ing. Miroslav Hartl

 • Technická zařízení a příslušenství kanalizace
  Ing. Zdeněk Žabička

 • Navrhování zařízení pro zachycování ropných látek a tuků
  Ing. Karel Plotěný
14.00 hod diskuse a prezentace firem
15.00 hod předpokládané ukončení

V průběhu semináře je počítáno s přestávnou na občerstvení.

Účastníci semináře obdrží novou normu pro vnitřní kanalizaci ČSN 756760.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Data a místa konání
15. 1. 2003 - Praha, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
10. 4. 2003 - Brno, Hotel International, Husova 16, Brno

2. Závazná přihláška
V případě přihlášení e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP - 660,- Kč
Pro ostatní - 790,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 203 05 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. STP není plátce DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 221 082 353, fax 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama