Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavebnictví v době koronaviru. Rady od právníka jak minimalizovat škody

Obáváte se, že kvůli epidemii nesplníte smlouvu a hrozí vám sankce? Máme pro vás několik základních rad od právníka směrem ke stavebním firmám a podnikatelům.

© lkercelik - Fotolia.com
© lkercelik - Fotolia.com

Pečlivě dokumentujte

Sbírejte doklady o tom, jak konkrétně vám mimořádná opatření zkomplikovala nebo znemožnila plnění smlouvy. Požadujte od neplnících subdodavatelů neschopenky. Obecný odkaz na nouzový stav vás odpovědnosti za porušení smlouvy nezprostí. V principu platí, že stát je povinen uhradit škody, které mimořádnými opatřeními způsobí. Škody však budou obrovské a je otázkou, co bude stát ochoten a schopen hradit. Každopádně u každé škody budete muset pečlivě doložit její rozsah, jakož i skutečnost, že vznikla v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními a ne z jiných důvodů.

Zkontrolujte a změňte smlouvy

Řada smluv obsahuje tzv. doložky o vyšší moci, které umožňují smluvním stranám přerušit plnění smlouvy v případě mimořádných nepředvídatelných událostí. Zjistěte, zdali vaše smlouvy takové doložky obsahují a zdali se vztahují i na aktuální situaci. Pokud ne, nic není ztraceno. Občanský zákoník umožňuje při mimořádné změně okolností vyvolat jednání o změně smlouvy. Musíte však jednat rychle.

 
 
Reklama