Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavebniny DEK zajistí i výrobu Certifikovaných rozváděčů

Běžnému elektrikáři už dávno nestačí přijít k prázdnému rozváděči, nainstalovat jističe a vše prodrátovat. Při takové činnosti se z něj stává výrobce, který nese za svůj výrobek odpovědnost.

Od vydání souboru norem ČSN EN 61439 je při výrobě rozvodnic a rozváděčů kladen důraz na bezpečnost, tomu odpovídají požadavky na certifikaci. Jako výrobce rozváděče musí elektrikář každý rozváděč vyrobit dle tohoto souboru norem, kdy mezi požadavky patří vydat prohlášení o shodě a označit CE, provést ověření návrhu, popř. zkoušku vzoru na zkušebně, veškeré protokoly ověření návrhu (výpočty, tabulky, výkresová dokumentace – osazení skříně) uchovat 10 let a provést pro každý vyrobený kus kusovou zkoušku, na jejímž základě se vydává atest. Pro výrobu musí znát širší souvislosti v propojení norem a zákonů, mít odpovídající vybavení na instalaci a zkoušky. A v neposlední řadě odpovídající kvalifikaci a živnost, bez které tuto činnost nelze provádět.

Stavebniny DEK společně se svými specializovanými partnery zajišťují pro zákazníky celý proces od kontroly projektové dokumentace a schéma zapojení až po výrobu samotného rozváděče dle ČSN EN 61 439 ed.2. a dodání až na stavbu. Stačí zaslat schéma zapojení a konkrétní požadavky na elektropoptávky@dek.cz.

Výrobci modulárních přístrojů se snaží vyjít maximálně vstříc a nabízejí typově zkoušené rozvodnice, vlastní software pro výpočet oteplení, vytvoření štítku a EU prohlášení o shodě dle aktuálních parametrů. Alternativně používají normu ČSN EN 60670-24 pro hodnocení rozvodnice jako tzv. úplného krytu, na jehož certifikaci nejsou kladeny tak přísné podmínky,“ říká Jindřich Roedl, produkt manažer divize Elektro ve Stavebninách DEK.

Stavebniny DEK
logo Stavebniny DEK

Stavebniny DEK a.s. jsou největší společností českého holdingu DEK a.s., zabývajícího se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Společnost se od počátku zaměřuje na vysokou odbornost ve výběru optimálních stavebních ...

 
 
Reklama