Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podpora MPO pro projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu 27. září 2019 vyhlásilo Výzvu programu Aplikace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK).

Ilustrační obrázek, foto redakce
Ilustrační obrázek, foto redakce

Alokace pro Výzvu VII programu Aplikace je stanovena ve výši 3 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům a také velkým podnikům v rámci kódu intervence 063 a 065. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. října 2019 do 15. ledna 2020.

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Agentura pomůže žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.