Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fasádní omítka Baumit NanoporTop – kde slunce čistí dům

S celkově se snižující kvalitou ovzduší dochází u běžných fasád po čase k výraznějšímu vzniku a usazování mikroorganismů na povrchu venkovní omítky domu. Velmi účinným pomocníkem v tomto boji se stále více stává proces fotokatalýzy.

Fasádní omítka Baumit NanoporTop znesnadňuje usazení nečistot
Fasádní omítka Baumit NanoporTop znesnadňuje usazení nečistot

Jednou z možností je opatřit fasádu speciálním nátěrem, který využívá fotokatalytické reakce. Vedle toho stojí dnes možnost předcházet vzniku organických částic mnohem účinnější metodou. Jedná se o speciální fasády, které kombinují nanostrukturu povrchu s přítomností fotokatalyzátoru, který dokáže zmíněné organismy, například mechy, houby či plísně, za pomocí UV záření denního světla účinně a efektivně rozkládat.

Co je fotokatalýza

Fotokatalýza vychází z fotolýzy, tedy přirozeného rozkladu některých látek působením světla, za pomoci fotokatalyzátoru, který celý proces dále urychluje. se tato reakce rozkladu dále urychluje. Mezi nejvýznamnější fotokatalyzátor, neboli urychlovač takové reakce, patří oxid titaničitý, který je aktivován právě působením světelného UV-A záření.

Volba fasády s rozvahou

Pokud tedy stojíte před volbou správné fasády rodinného nebo bytového domu, mějte na paměti následující doporučení. Počáteční, možná o něco málo vyšší investice do materiálu se samočisticími účinky díky fotokatalytickému procesu, vám může v budoucnu ušetřit obrovské náklady na její údržbu či úplnou renovaci. Vedle posouzení investic do nové samočisticí fasády se rozhodně zaměřte také na volbu správného produktu.

Fasádní omítka Baumit NanoporTop úspěšně obstála v testu samočistících účinků prováděnou v rámci společného projektu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Technoparku v Kralupech nad Vltavou.


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...

 
 
Reklama