Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TZB-2002: Interaktivní výpočty na portálu TZB-info

  • Znáte tepelnou ztrátu objektu a chcete propočítat několik variant teoretické potřeby tepla? Kolik energie potřebujeme k provozu systému přípravy TUV v objektu?

  • A kolik takový objekt spotřebuje paliva? A které palivo vychází levněji?

  • Kolik tepla ztrácí neizolovaná trubka s teplonosným médiem? Jak moc tuto ztrátu ovlivní tepelná izolace?

  • Potřebujete rychlý přepočet výkonu otopného tělesa při rozdílných středních teplotách média? Jak vůbec vypadá celoroční průběh teplot v otopném systému?

    Odpovědi na tyto otázky a další informace o používání interaktivních výpočtů na serveru TZB-info (www.tzb-info.cz) získáte, věnujete-li pár minut svého volného času a navštívíte přednášku Ing. Zdeňka Reinberka. Tato přednáška je součástí konference TZB-2002 doprovodného programu na odborném veletrhu AQUA-THERM Praha 2002.

  •