Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se vám líbí nová podoba výpočtů na TZB-info?

Výpočty jsou jednou z nejnavštěvovanějších částí TZB-info. Upravili jsme filtry, přidali obrázky a věříme, že vás nová podoba potěší (ačkoliv víme, že to bude chtít možná trochu času).

Zvyk je železná košile

Víme, že řadu z výpočtů navštěvujete pravidelně a mnohdy ve stresu, když potřebujete „ten svůj“ rychle najít a použít. Proto se snažíme spíše o drobné kroky a bráníme se radikálnějšímu řešení. Určitě se někteří v první chvíli budou chytat za hlavu, v horším případě nám spílat, když nenajdou hned "ten výpočet, který byl na konci první třetiny seznamu".

Ale na lepší se zvyká snadno

Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu:


Hned vedle vpravo najdete odkaz na třicítku dalších výpočtů:


Uvítáme Vaše náměty na nové výpočty a tabulky stejně jako připomínky k nové podobě. Portál budujeme pro Vás a Váš názor nás zajímá. Napište nám do redakční pošty na kontakt@tzb-info.cz nebo na Facebook TZB-info. Děkujeme.

Výpočty jsou výsledkem práce redakce a jsme na ně náležitě pyšní


Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info jako uživatelsky přátelský, volně přístupný výpočtový nástroj s bohatou aktualizovanou databází materiálů získal Čestné uznání poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014.
Autory výpočtu jsou Ing. Petr Bohuslávek (celková koncepce, výpočetní postupy a databáze), Ing. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing. Vladimír Vymětalík (odborná příprava a spolupráce, výpočetní postupy).

Specialitou mezi výpočty je Kalkulátor cen energií TZB-info.


Po roce provozu Kalkulátoru cen energií TZB-info jsme zveřejnili novou rozšířenou podobu, která získala na For Arch Praha 2013 cenu GRAND PRIX. Porota ocenila nezávislost kalkulátoru, snadnou možnost zdarma porovnat dodavatele pro širokou veřejnost a řadu dalších unikátních funkcí pro odborníky.
Autory výpočtu jsou Ing. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing. Jan Schindler (analytik Kalkulátoru cen TZB-info).

Dlouhodobě nejnavštěvovanějším a nejčastěji citovaným výpočtem je Porovnání nákladů na vytápění.


Poslední velkou úpravou prošel výpočet Porovnání nákladů na vytápění v roce 2013. Ačkoliv jsme ponechali název Porovnání nákladů na vytápění, dnes zahrnuje výpočet přípravu teplé vody a náklady na elektrickou energii, provozní a investiční náklady. Koncem roku 2016 jsme iniciovali jednání se zástupci profesních sdružení, která reprezentují jednotlivé zdroje a profese, abychom mohli zaktualizovat investiční a provozní náklady. Z jednání vyplynuly požadavky na drobné úpravy, ale neukázala se potřeba zásadních změn.
Nicméně rádi bychom pro potřeby srovnání postupně sesbírali data z reálného provozu různých objektů a různých zdrojů. Aktuálně běží: sběr dat o spotřebě elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly.
Na programování, úpravách a údržbě výpočtu s více než 15 letou historií se podílela celá řada kolegů. Autory původní podoby výpočtu byli Ing. Jan Novák (programování), Ing. Miroslav Hořejší a Ing. Milan Bechyně (odbornost), na dalších úpravách se podíleli Ing. Renata Straková a Ing. Jan Blažíček. Na posledních úpravách v 2016 se podíleli Ing. Josef Hodboď a Ing. Vladimír Stupavský (odbornost) a programování má na starost, stejně jako u ostatních výpočtů, Ing. Zdeněk Reinberk.
 
 
Reklama