Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Režim Ukrajina nově zacílený na SŠ a dělnické profese

HK ČR se zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina).

Nový projekt Režim Ukrajina je co do požadavků na profese více uvolněný a jinak zacílený.

Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

Zařazení do Režimu Ukrajina - informace pro zaměstnavatele .
Projekt Režim Ukrajina má bohužel také své ALE.

"Přesto, že projekt Režim Ukrajina nastavením systému může opravdu urychlit a zajistit ukrajinské pracovníky, má podmínku, která pro některé firmy bude problémem, či přímo konečným zádrhelem", uvádí Lenka Vohradníková, DiS., ředitelka Oblastní kanceláře České Budějovice ve zprávě Jihočeské hospodářské komory.
"Jedná se o nutnost mít pracovníky z Ukrajiny PŘEDEM vytipované a zajištěné, zkrátka mít předem jejich jména, na která se přímo vypisují žádosti a projekt tyto osoby poté ve svém zrychleném režimu zajišťuje. Pro mnohé z Vás může být tato povinnost i přes dlouhodobý nedostatek zaměstnanců příčinou pro nezapojení se do tohoto projektu, proto jsme se po oslovení společností MONTO AUTOMOTIVE GROUP s.r.o. rozhodli vytvořit na JHK pro tuto záležitost platformu a uvedené osoby pro Vaši společnost na Ukrajině vyhledat a zajistit."
"Schválení projektu Režim Ukrajina je zcela čerstvou záležitostí a tudíž jsme s přípravami na výše uvedenou spolupráci v začátcích. Vše se odvine od Vašich reakcí - pokud máte zájem o uvedenou spolupráci, dejte mi toto, prosím, co nejdříve na vědomí, budu Vás během příštího týdne v dalších záležitostech kontaktovat.
Uvedená spolupráce se společností MONTO AUTOMOTIVE GROUP s.r.o. nám umožňuje nabídnout Vám poradenství rovněž v případě Vašeho zájmu o pracovníky z Bulharska,"
nabízí pomoc Jihočeská hospodářská komora.