Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cena Prof. Ing. J. K. Pekaroviča, DrSc. v roce 2016

Počas 24. konferencie VYKUROVANIE 2016 bola udeleno ocenenie SSTP - cena Prof. Ing. J. K. Pekaroviča, DrSc. za dlhoročnú prácu v odbore Vykurovania roku 2016 prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD.

24. konferencia VYKUROVANIE 2016

V dňoch 7.3.-11.3.2016 sa v Novoľubovnianskych kúpeľoch uskutočnil 24. ročník najvýznamnejšej konferencie v oblasti zásobovanie budov teplom, tentokrát zameraný na nosnú tému: "Zelená úsporám energie v budovách".

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpilo okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky boli publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem odprezentovalo svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Fotogaléria z 24. konferencie VYKUROVANIE 2016

Popri uvedených odborných aktivitách sa uskutočnili i viaceré spoločenské podujatia a firemné koktailové prezentácie partnerov: Energo Aqua, HERZ, STEFE SK, Vaillant Group Slovakia, Viessmann, WILO CS, AREKO, DANFOSS, ENBRA, ESM Yzamer, IMI HYDRONIC, ISTA, Honeywell, NES, REHAU, TECHEM, TRANE, UPONOR, V.I.TRADE.

Konferencia bola určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Udelené ocenenia

  • Cena Prof. Ing. J. K. Pekaroviča, DrSc. v roku 2016 za dlhoročnú prácu v odbore Vykurovanie bola udelená prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD.
  • Cena SSTP Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2015 bola udelená Ing. Jurajovi Januškovi, PhD.
Obom oceneným gratulujeme.


Vlevo Cena Prof. Ing. J. K. Pekaroviča, DrSc. v roku 2016 za dlhoročnú prácu v odbore Vykurovanie bola udelená prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD., vpravo Cena SSTP Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2015 bola udelená Ing. Jurajovi Januškovi, PhD.
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...

 
 
Reklama