Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Platby elektřiny podle nového tarifního systému začnou od roku 2017

Nový tarifní systém v elektroenergetice, který má za cíl spravedlivě rozložit náklady na provoz elektrizační sítě mezi jednotlivé účastníky trhu, bude s konečnou platností spuštěn od 1. ledna 2017.

Oznámil to dnes Energetický regulační úřad (ERÚ) s tím, že doplňující informace o nastavení nového tarifního systému bude průběžně zveřejňovat a připraví k této změně informační kampaň.

V současné době se pracovní skupiny ERÚ zaměřují na doladění podmínek nového tarifního systému a pracují také na přípravě informačních materiálů včetně přípravy interaktivního webového rozhraní. V jednání je i podoba kalkulátoru, kde si budou moci zákazníci srovnat nynější a budoucí platbu za elektřinu. Všechny potřebné informace o novém tarifním systému budou zveřejněny na webových stránkách ERÚ tak, aby koneční zákazníci měli po celý rok 2016 k těmto informacím přístup a mohli se na připravovanou změnu systému účtování v předstihu dostatečně připravit.

„Chceme odběratelům elektřiny umožnit porovnání, kolik utrácejí za svou spotřebu elektřiny dnes a kolik utratí v rámci nového tarifního systému. Proto bude po celý rok 2016 vedena informační kampaň, která by měla dát každému odběrateli úplné informace, jaké změny se chystají a proč,“ uvedl místopředseda ERÚ Jan Nehoda.

Hlavním motivem pro úpravu současného tarifního systému, který je v platnosti téměř 15 let, je jeho neaktuálnost. Na trhu s elektřinou došlo k řadě změn: proběhla rozsáhlá liberalizace cen; v celé Evropě směřuje trend k tomu, aby si zákazníci mohli lépe řídit svou spotřebu elektřiny; došlo také k obrovským technologickým inovacím, kdy zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie vzniklo za posledních několik let přes 25 000 nových výroben elektřiny převážně v odběrných místech zákazníků. Současný systém na tento masivní nárůst tzv. vlastní výroby elektřiny nebyl připraven a důsledkem je, že dochází ke skryté podpoře těchto výroben přes distribuční tarif.

Cílem ERÚ je motivovat zákazníky k optimalizaci jejich požadavků na síťová připojení. Ta jsou mnohdy zbytečně naddimenzovaná a zákazníci si tak rezervují příkon sítě, který plně nevyužívají. Například šetrnější elektrospotřebiče snižují spotřebu domácnosti, rezervovaný příkon sítě odběrného místa však v rámci tarifu zůstává ve stejné výši. Správným nastavením velikosti svého požadavku na elektrizační síť mohou zákazníci ušetřit, celkově se také sníží i nároky na celou infrastrukturu. Provozovatelé soustav pak mohou přesunout část svých investičních plánů do oblastí chytrých technologií, místo pouhého rozšiřování a posilovaní elektrizační soustavy,“ sdělila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

ERÚ chce rovněž narovnat tzv. křížové podpory mezi jednotlivými tarifními skupinami, kterými byl v průběhu let systém postupně zatížen. Nový tarifní systém bude spravedlivější a každý zákazník bude hradit pouze ty náklady, které svými požadavky na síť vyvolá.

Podle předsedkyně ERÚ A. Vitáskové bude mít nový tarifní systém hned několik pozitivních dopadů. „Cílem této změny je nastavení spravedlivého principu úhrady regulovaných plateb, který bude zákazníkům dávat správné signály pro další bezpečný rozvoj soustavy a nebude zvýhodňovat jednu skupinu zákazníků na úkor ostatních. Tato změna nevyvolá navýšení celkových regulovaných plateb, jde pouze o jejich rozdílné rozložení. Všechny tyto změny byly připraveny s ohledem na nutnost zamezit výrazné skokové změně cen pro většinu skupin zákazníků. Kromě zvýšení stability elektrizační sítě a zvýšení bezpečnosti dodávek může dojít u řady odběratelů spíše ke snížení výše plateb za regulované služby. Zároveň to v budoucnu umožní reagovat na další technologické novinky bez nutnosti měnit celý systém. Chtěli bychom, aby nová tarifní struktura fungovala opět nejméně 20 let bez podstatných změn,“ uvedla A. Vitásková.

 
 
Reklama