Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Implementace ISO 50001 ve firmách

Další příspěvek týkající se novely zákona o hospodaření s energií a povinností firem, které se potýkají s jejími důsledky či implementací.

V předchozích příspěvcích jsme vás informovali o nové legislativě, která ukládá velkým firmám povinnost implementovat ISO 50001 nebo provádět pravidelný energetický audit, a také o tom, že implementace ISO 50001 je podmínkou pro získání dotace na úsporu energie v rámci programu OPPIK. Tentokrát se budeme věnovat hlavním požadavkům normy a představíme proces její implementace ve firmě.

V první fázi si udělejte jasno o rozsahu energetického managementu ve vaší společnosti a čeho všeho se týká. Získejte podporu top managementu a vytvořte tým, který bude za energetický management a implementaci normy zodpovědný. Dále sepište firemní energetickou politiku, kde se zavážete ke kontinuálnímu zlepšování energetické efektivity. Systematicky měřte, kolik energie spotřebováváte a stanovte si cíle pro úspory ve vybraných oblastech a následně připravte plán k jejich dosažení.

V druhé fázi dbejte na to, aby plány převáděli do praxe kompetentní lidé. Vhodné je například proškolit své zaměstnance – čím vyšší zodpovědnost, tím větší bude potřebná průprava. Nezapomínejte na komunikaci uvnitř společnosti a všechna rozhodnutí a procesy dokumentujte, jelikož je bude nutné doložit u certifikace.

V třetí fázi přeměřte svoji spotřebu ve všech vybraných oblastech. Monitorujte, měřte a analyzujte, jakých úspěchů jste dosáhli. Můžete provést interní audit a vyhodnoťte, jak jste si poradili s organizací, jak byla implementace efektivní a jakým způsobem jste zlepšili energetickou účinnost ve své společnosti. Je nutné taktéž zkompletovat dokumentaci celého procesu.

V poslední čtvrté fázi již pouze pravidelně revidujte a vyhodnocujte svůj energetický management a průběžně jej zdokonalujte, dle nastavených procesů.

Detailněji je postup rozepsán na našem blogu případně nás neváhejte kontaktovat s dotazy.

Enerfis, s.r.o.
logo Enerfis, s.r.o.

Do nabídky Enerfis patří: energetický management, energetický audit, certifikace LEED, BREEAM, SBtoolCZ, průkaz energetické náročnosti PENB, energetická optimalizace budov, smart metering, analýza mikroklimatu, aplikace Enectiva.

 
 
Reklama