Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Soud rozhodl, že plynové lahve smí plnit jen jejich vlastník

Městský soud v Praze v pondělí rozhodl ve sporu dvou významných dodavatelů plynových lahví. Dle soudu bylo prokázáno, že firma Tomegas nezákonně plnila plynové lahve, které patřily lídrovi trhu s LPG, společnosti Flaga, aniž by k tomu od něj dostala svolení.

„Z energetického zákona vyplývá, že plynové lahve mohou být plněny pouze vlastníkem nebo subjekty, které k tomu dostanou jeho písemné svolení. Pokud lahev naplní někdo jiný, zákazník si nemůže být jistý, kdo mu garantuje, že je v ní správné množství plynu patřičné kvality, že lahev prošla všemi revizními zkouškami a je tedy bezpečná a že byla správným a bezpečným postupem naplněna,“ vysvětluje Peter Polák, jednatel společnosti Flaga. Některé firmy na českém trhu však zákon a předepsané normy nedodržují, plní a prodávají plyn v cizích lahvích nebo je dokonce přebarvují a přidávají na ně svá loga, čímž zneužívají majetek a profitují z investice a provozních nákladů jiných dodavatelů. Podle odhadu firmy Flaga je takových lahví na českém trhu asi 800 tisíc z celkového počtu 3 milionů.

„Věříme, že rozhodnutí soudu vytvoří podmínky pro stabilní a férové podnikání na trhu s plynovými lahvemi a přispěje k rychlé nápravě této dlouhodobě deformované situace, která se projevuje parazitováním na cizím vlastnictví a nedodržováním práv vlastníků lahví. Pokud by k verdiktu soudu nedošlo, nikdo ze seriózně podnikajících dodavatelů by v budoucnu neinvestoval do koupě nových lahví. Většina tlakových lahví na českém trhu je přitom ještě z předprivatizační doby a jejich průměrný věk u nás přesahuje 42 let. Meziročně se kvůli tomu neustále zvyšuje počet lahví, které neprojdou bezpečnostní zkouškou a musí být vyřazeny. Jen za poslední rok jde odhadem o 40 tisíc kusů. I proto jsou investice na obnovu obalového konta nevyhnutelné,“ uvádí Polák s tím, že Flaga za posledních 20 let vložila do údržby a oprav starých lahví částku 185 milionů korun a více než 50 miliónů korun do koupě nových.

Hlavním důvodem rozhodnutí soudu je podle názoru redakce TZB-info bezpečnost zákazníků. Vlastníkem propan-butanové lahve není uživatel, ale vždy daná firma, která lahev předává do užívání koncovému zákazníkovi na základě složení vratné kauce. Plynová lahev je vyhrazené tlakové a plynové zařízení a podléhá zvláštnímu režimu pro plnění a distribuci. Vlastník svou lahev pozná podle nezaměnitelných identifikačních znaků. Na každé lahvi je označen její výrobce, výrobní číslo, rok výroby, datum poslední zkoušky a nezaměnitelná pečeť zkušebního komisaře. V posledních letech se dle přání majitele lahve označují také reliéfní ražbou na jejich těle.

Jak poznat bezpečnou propan-butanovou lahev?

  • Zkontrolujte vzhled lahve. Před nákupem vždy zkontrolujte, že lahev není napadena korozí, promáčklá nebo nemá poškozený límec či podstavec.
  • Zkontrolujte datum poslední periodické zkoušky lahve. Datum poslední zkoušky je umístěno na límci lahve, u starších typů pak na jejím podstavci. Pro snadnější orientaci je tento údaj uveden duplicitně zvýrazněným nástřikem na těle lahve. Podle platných předpisů je maximální lhůta pro provedení periodické zkoušky pro většinu plnících subjektů 10 let. 15 let platnosti periodické zkoušky platí pouze pro ocelové lahve plněné subjekty, které mají akreditaci od dozorčího orgánu
  • Nikdy neplňte lahve na čerpacích stanicích. A to ani s asistencí obsluhy. Správné plnění provádějí pouze specializované plnírny. Na čerpacích stanicích se vystavujete pravděpodobnému přeplnění lahve, které může vést ke vzniku rizikových situací.



 
 
Reklama