Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Step TRUTNOV a.s. v pořadu Business Planet již dnes

Podívejte se na Step TRUTNOV a.s. již dnes na zpravodajském kanálu Euronews v pořadu Business Planet.

Pokud se Vám to dnes nehodí, nevadí, budete mít příležitost nás zastihnout každý další den až do 18.6.2014. Více informací na našich stránkách: steptrutnov.cz


Step TRUTNOV a.s. - Výrobky společnosti typové (katalogové) a atypické (podle požadavku zákazníka) nachází uplatnění v energetice, v chemickém průmyslu, bytové výstavbě a dalších odvětvích.
Velký význam klade společnost na vývoj a konstrukci vlastních výrobků, jako jsou průmyslové kotle na biomasu, tlakové nádoby, nádrže, výměníky, ohříváky, zásobníky a mnoho dalších výrobků v uvedeném oboru.
Strategicky dominantními výrobky jsou a budou průmyslové kotle na biomasu přeměňující odpadní biomasu na tepelnou a elektrickou energii. V této oblasti teplárenství a energetiky má výroba a dodávky kotlů a kotelen na biomasu velký význam, především z důvodu úspor emisí - zejména CO2 s pozitivním vlivem na skleníkový efekt země.

Step TRUTNOV a.s.
logo Step TRUTNOV a.s.

Vyrábíme a dodáváme: Kotle na spalování biomasy /celých balíků slámy, dřevního odpadu aj./ Tlakové nádoby, výměníky tepla, ohříváky vody, akumulační nádrže, vzdušníky, beztlaké nádoby, zásobníky na zkapalněné plyny, expanzní nádoby, zařízení pro úpravnu ...

 
 
Reklama