Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zásadní význam teploty zpátečky

Zvýšení rozdílu mezi vstupní a výstupní teplotou o 10 % sníží výkon čerpadla o více než 25 %. Snížení teploty vody, která se vrací do kondenzačního kotle, zvyšuje i energetickou účinnost kondenzace.

Zásadní význam teploty zpátečky

Koncepce optimální teploty vratné vody je založena na obecně známém vzorci pro výpočet výkonu pomocí rovnice tepelné bilance:

Q = m x Cp x ΔT

Q = požadovaný výkon/kapacita, kW
m = hmotnostní průtok, kg/s
Cp = měrná tepelná kapacita, kJ/kg °C
ΔT = T1 – T2 (přívodní teplota – teploty vratné vody), °C

Solární energie přináší i několik problémů, dochází zde také k neustálým změnám poměru zisků a potřeby. Během slunečných dnů převyšuje energie ze solárních panelů denní spotřebu, zatímco v oblačných dnech a v nočních hodinách se energie vyrobí méně. Aby se tyto výkyvy vyrovnaly, často se v běžných instalacích používá akumulační zásobník teplé vody. Toto řešení ale zvyšuje riziko přehřátí, množení bakterií rodu legionella a zanášení. Tento problém je možno řešit pomocí cirkulace vody ze solárního panelu v uzavřeném okruhu, který ji dělí od okruhu vodovodního potrubí s deskovým výměníkem tepla. To vyžaduje dva výměníky tepla místo jednoho a zabrání to zahnívání a množení bakterií. Teplota zpátečky bude ovšem vyšší. A to znamená snížení účinnosti solárních panelů.

Řešení: Jemně vyladěná součinnost díky systému AlfaPilot

Inteligentní jednotka řízení průtoku plní v systémech klíčovou úlohu. Jednotka neustále porovnává teplotu obsahu nádrže s teplotou zpátečky. Jakmile teplota v nádrži přesáhne teplotu zpátečky, kontrolní jednotka dá přednost solární energii. Velké množství slunečního svitu v horkém létě na druhou stranu vede k přehřátí obsahu nádrže. Řídicí jednotka tomu zabrání tím, že přesměruje studenou vodu z vodovodního potrubí do nádrže. Předávací stanice Mini City zajistí, aby byla teplota zpátečky v topném systému udržována na minimu a zároveň minimalizuje spotřebu energie čerpadlem. Tím se značně zvýší využití solárních panelů.

Systém od Alfa Laval založený na zařízení AlfaPilot a na bytových stanicích tepla Mini City nabízí ve srovnání s běžnými systémy nižší investice i o mnoho nižší provozní náklady.

Zásadní význam teploty zpátečky
Alfa Laval spol. s r. o.
logo Alfa Laval spol. s r. o.

Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...

 
 
Reklama