Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Smlouva o dílo - pozor na změny dle nového občanského zákoníku

Pokud je na dílo domluven rozpočet, nelze ho zvyšovat. Neúplný nebo nezávazný rozpočet smí zhotovitel překročit o max. 10% původní ceny. Přijďte si právní výklad nových pravidel poslechnout na Aquatherm v pátek 7.3.2014. Vstup zdarma.

Výraznou změnou pro spotřebitele je zrušení záruky ve smlouvě o dílo, ale nový občanský zákoník (NOZ) přináší i v toto oblasti další úpravy.

 • PŘEVZETÍ DÍLA. Důležitým momentem je dokončení díla a předání. Dílo je dokončeno, pokud může sloužit svému účelu a objednateli je předvedeno. Pokud funguje, objednatel ho musí převzít.. Převzetí je ovšem velmi důležité, je chvílí, kdy je třeba uplatnit výhrady a zjevné vady. Zhotovitel odpovídá pouze za vady v době převzetí. Co se týká práv z vadného plnění - NOZ odkazuje na ustavení o kupní smlouvě. Pokud objednatel považuje vady za podstatné, má možnost žádat provedení náhradního díla, opravu, slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Nepodstatné vady mohou být důvodem k požadavku na opravu nebo slevu.
 • Pokud objednatel nemá výhrady při převzetí a na díle jsou zjevné vady, pak zhotovitel nemusí uznat reklamaci. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to do 2 let (u stavby do 5 let) od předání díla.
 • ZÁRUKA. V NOZ není 6 měsíční zákonná záruka ani 3 měsíční záruka za opravy. Záruku je třeba předem domluvit ve smlouvě.
 • Pokud při reklamaci dojde k výměně vadného zboží za zcela nové, nezačíná tímto okamžikem běžet nová 24měsíční lhůta, po kterou prodávající odpovídá za bezvadný stav. Ta je jen přerušena na dobu reklamačního řízení, ale pak pokračuje dál původní lhůta.
 • Pokud zhotovitel dodává do díla nějakou část, kterou sám zakoupil ( např. náhradní součástka), je v pozici prodávajícího.
 • CENA DÍLA. Pokud součástku k provedení díla dodává objednatel sám, zhotovitel by měl ihned upozornit na případnou nevhodnost. Pokud objednatel i přes upozornění na použití trvá, následně nemá právo na reklamaci vad, které tím vzniknou.
 • Cenu objednatel musí vždy zaplatit, i když se předem na ceně nedomluvil. Cena může být stanovena i odhadem. Podstatné překročení musí být bez zbytečného odkladu oznámeno s odůvodněním a novou cenou, oznámení nemusí být písemné. V případě pozdního oznámení nemá zhotovitel na vyšší cenu nárok. Zákazník může novou vyšší cenu odmítnout a odstoupit od smlouvy, ale rovněž bez zbytečného odkladu, jinak se považuje cena za odsouhlasenou.
  Pokud je na dílo domluven rozpočet, nelze ho zvyšovat, výjimkou je zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, případně pokud zhotovitel připojil výhradu, že rozpočet není závazný nebo je neúplný. Zhotovitel smí neúplný nebo nezávazný rozpočet překročit o max. 10% původní ceny.
 • ZBOŽÍ Z INTERNETU. Pokud je zboží objednáno na internetu, má zákazník právo na 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy od převzetí bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Pro uplatnění tohoto práva je rozhodující forma uzavření smlouvy nikoliv způsob dodání takto zakoupeného zboží ( tj. zboží může převzít zákazník i osobně v servisu nebo kamenném obchodě a stále se jedná o zboží zakoupené na internetu).

Zveme Vás na přednášky k novému občanskému zákoníku

v doprovodním programu veleltrhu Aquatherm Praha 2014

Nový občanský zákoník – komentář vybraných témat


 • Přednáší Mgr. Dana Stejskalová a Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
 • Pátek 7. 3. 2014
  13:30–15:30, nové konferenční prostory 1. patro,vstupní hala VH2
 • Vstup zdarma po registraci


 
 
Reklama