Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podle nového občanského zákoníku budou stavby – až na výjimky – součástí pozemku.

Stavby jako věc v právním smyslu přestanou existovat, budou pouze součástí pozemku. Od ledna se do katastru nemovitostí nebudou zapisovat tzv. rozestavěné budovy, protože ať už se bude budova nacházet v jakémkoliv stupni rozestavěnosti, nebo bude dokončena, bude vždy součástí pozemku.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Je-li dnes vlastník pozemku odlišný od vlastníka budovy, zůstane tento stav zachován i po účinnosti nového občanského zákoníku, tito vlastníci však získají vzájemné předkupní právo. Při prodeji tak musí nemovitost nejprve nabídnout druhému vlastníkovi.

Ten má na zaplacení kupní ceny tři měsíce, pokud se nedohodnou na delší lhůtě.

„Odpadnou tak například spory o prodej domu, který podle katastru nemovitostí stojí na cizím pozemku. Jeho vlastník bude mít zákonnou možnost koupit dům jako první,“ řekl Michal Ševčík z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Výjimku však budou tvořit případy, kdy je na nemovitosti uvaleno věcné břemeno či zástavní právo. Dům se v těchto případech nestane součástí pozemku a nadále zůstane právně samostatnou věcí, ani zde nevznikne předkupní právo. Hlídejte si katastr!
„Jste-li vlastníky budovy i pozemku, v katastru automaticky vyznačíme, že stavba se stala součástí pozemku. Takže doporučuji nahlížení. Zkontrolujte si, jestli jsme vám to zapsali správně,“ uvedla na jedné z právnických konferencí ředitelka Katastrálního úřadu pro Prahu Daniela Šustrová.

 
 
Reklama