Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností

odborná sekce snižování hluku a vibracíVás zve
na 6. KURZ

HLUK A CHVĚNÍ V TECHNICE PROSTŘEDÍ
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí


dne 9.10.2002 v Praze


Kurz je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


V současné době probíhá novelizace nařízení vlády č. 502/2002 Sb. Je možno využít přítomnosti Ing. Hellmutha, CSc. k získání informací o připravovaných změnách.

Program kurzu:

8.30 hodRegistrace účastníků
9.00 hodZahájení
Odborné přednášky
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
Diskuse
11.30 hodPřestávka - oběd
12.30 hodOdborné přednášky
- Pružné ukládání strojů ve stavebních konstrukcích
Diskuse
15.00 hodPředpokládané ukončení kurzu

přednášející:
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Doc. Ing. Jiří Čechura, CSc.
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Odborný garant:
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Místo a datum konání
Budova Českého svazu vědeckotechnickcých společností - č. dv. 319, Novotného lávka 5, Praha 1, dne 9.10.2002.
Dopravní spojení: od Národního divadla cca 5 minut pěšky směr Karlův most

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 2.10.2002.

3. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 780,- Kč
- pro ostatní - 870,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837- 011/ 0100, variabilní symbol 202 08 02, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH. Statut společnosti: Sdružení občanů registrované u MV ČR pod č.j. VSP/1-2401/90-R

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: +420 221 082 353
fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama