Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Využití odpadního tepla v průmyslu pro vytápění tepelnými čerpadly

Opět jsem tu s další zajímavou aplikací tepelného čerpadla u nás. Tentokrát se jedná o využití zbytkového tepla v jedné z největších brněnských továren. Konkrétně se jedná o Královopolskou slévárnu.

Opět jsem tu s další zajímavou aplikací tepelného čerpadla u nás.
Tentokrát se jedná o využití zbytkového tepla v jedné z největších brněnských továren. Konkrétně se jedná o Královopolskou slévárnu s.r.o. v Brně ( plánovaný instalovaný výkon 110 kW , bude použit pro chlazení technologie a k vytápění a ohřevu TV). Po zpracování podrobného projektu možného využití odpadního tepla, jsme celou realizaci rozdělili do několika etap. Které se začínají postupně realizovat.

  • I. Etapa : Využití tepla z nádrže vody určené pro chlazení pecí k vytápění modelárny a současné chlazení chladící vody (snížení provozu chladící věže)
  • II. Etapa: Využití zbytkového tepla z kompresorů odcházejícího vzduchovodem k vytápění šaten, popř. administrativní budovy
  • III Etapa: Využití tepla ze spalin žíhacích pecí k vytápění výrobní haly
  • IV Etapa: Využití zbylého tepla z nádrže pro chlazení pecí k vytápění výrobní haly
  • V. Etapa Zvážení chlazení přes suchý chladič vody pro chlazení pece – rozvaha dle energetické náročnosti

U všech etap jsme zpracovali ekonomickou rozvahu, předpokládanou výši investice a také ekonomický přínos celého projektu. První dvě fáze byly již úspěšně zahájeny a další se předpokládají v následných letech.
Aplikace tepelných čerpadel v průmyslu se stále více dostává do popředí zájmu investorů a to nejen v zahraničí, ale také již i u nás. Investoři si pomalu začínají uvědomovat reálnou možnost provozních úspor, při využití zbytkových energií ve spojení s tepelnými čerpadly. Přitom se využívá zbytkové teplo, které je jinak mařeno a odváděno mimo tovární komplex, bez toho, aby se jej zpětně využilo třeba na vytápění haly, či kanceláří a mnohdy dokonce vyžaduje i určitou energii právě na svou likvidaci. Reálná návratnost takovéto investice, tedy investice do tepelného čerpadla, se pohybuje ve velmi krátkém časovém horizontu (dokonce i jen několik let či měsíců ).

Tepelná čerpadla tak mohou být využita i v dalších technologických uzlech a to jak v průmyslu, tak i v zemědělské výrobě. Energie získaná z odpadního tepla tak může být využita jak pro vytápění, tak i pro přípravu teplé vody, ale v mnoha případech i pro zpětné použití ve vlastní technologii, třeba pro předehřev temperační vody, udržování teplot v lázních technologických linek úprav povrchu materiálu nebo při temperování biologických reaktorů potravinářské výroby.

 
 
Reklama