Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzdělávací kurz pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, stavbyvedoucí či projektanty

Základy v sestavování položkových rozpočtů, výkazů výměr, rozpočtování zemních prací, přesunů hmot nebo nákladů na zařízení staveniště, jsou okruhy vzdělávacího kurzu Rozpočtování pro začátečníky.

Základy v sestavování soupisu prací (položkové rozpočty), práci s výkazem výměr, rozpočtování zemních prací, přesunů hmot nebo nákladů na zařízení staveniště, jsou zásadní okruhy vzdělávacího kurzu pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, stavbyvedoucí či projektanty „Rozpočtování pro začátečníky“. Čtyřdenní kurz proběhne 29. 9., 6. 10., 13. 10. a 20. 10. v Třebíči a 7. - 8. a 21. - 22. 10. v Praze.

Na kurz je možné zažádat u příslušného Úřadu práce o dotaci z programu „Vzdělávejte se pro růst“ a ušetřit až 100% z ceny. Dotace je určena pro mimopražské firmy. Výuka probíhá v programu euroCALC, jehož znalost není k výuce vyžadována. Pravidla rozpočtování účastníci uplatní v jakémkoli rozpočtovém software.

Během čtyř vzdělávacích dnů budou účastníci provedeni základními technologickými postupy celé stavby. Podle projektové dokumentace sestaví kompletní stavební rozpočet rodinného domu. Seznámí se se základy rozpočtování stavebních prací s důrazem na sestavení soupisu prací (položkový rozpočet) a vytváření výkazu výměr (nosné konstrukce domu, skladby podlah a obvodového pláště, izolace, úpravy povrchu, vodorovné a svislé konstrukce, přesuny hmot, zemní práce, komunikace, náklady na umístění staveniště, vedlejší rozpočtové náklady a další). Jednotlivá témata jsou probírána formou praktických postupů, doplněných o konkrétní příklady z praxe. Předpokládá se alespoň středoškolské vzdělání v oboru stavebnictví.

Další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama