Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Školení metodiky pro hodnocení komplexní kvality budov SBToolCZ

Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s TZÚS Praha, s. p., pořádá školení pro projektanty, architekty, odborné poradenské firmy, investory, developery a jiné se zaměření na navrhování budov pro bydlení ve vyšší kvalitě, než je standard, dle metodiky SBToolCZ.

O nástroji SBToolCZ a první certifikované budově v Česku

Účastnici se blíže seznámí nejen s českou metodikou SBToolCZ, ale hlouběji proniknou i do hodnocení staveb ve vlivu na životní prostředí, což je nedílná a významná součást SBToolCZ. Kurz je po zdárném absolvování školení zakončen vydáním certifikátu o účasti a zařazením absolventů na seznam odborných poradců na webu www.sbtool.cz. Nejbližší termín dvoudenního školení je 1. a 2. 6. 2011. Toto školení je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body). Přihlášky a další informace o programu jsou dostupné na www.sbtool.cz.