Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář pro rozpočtáře "Speciality v oceňování staveb"

Pro výrazný zájem o seminář "Speciality v oceňování staveb" otevřela firma Callida zářijový termín. Účastníci se dozvědí, kde ve stavebních rozpočtech hledat úspory a jakým způsobem položky oceňovat.

Pro výrazný zájem o seminář „Speciality v oceňování staveb“ otevřela firma Callida, s.r.o. zářijový termín. Účastníci se dozvědí, kde ve stavebních rozpočtech hledat úspory a jakým způsobem položky oceňovat. Seminář proběhne v úterý 21. 9. 2010 v Praze. O prostředky na seminář lze zažádat u příslušného Úřadu práce z programu „Vzdělávejte se“. Dotace je určena pro mimopražské firmy.

Náplní semináře jsou témata pro rozpočtáře a kalkulanty, zaměřená na nekalkulované položky a jejich vliv na náklady stavby. Dále budou probírány materiálové specifikace, oceňování subdodávek, oceňování přesunů hmot, procentuální přirážky, náklady spojené s umístěním stavby či k jakým změnám došlo ve skladbách nákladů ceníkových položek v průběhu let a mnoho dalších otázek, které rozpočtáři řeší, když oceňují stavební rozpočty nebo řeší celé stavební zakázky.

Ke všem oblastem jsou připraveny příklady, jakým způsobem danou problematiku řešit nebo jak krok za krokem postupovat. Důraz je kladen na srozumitelnost informací a možnost okamžitého aplikování nových znalostí do praxe rozpočtáře. Lektorem semináře je zkušená a v oboru velmi uznávaná rozpočtářka Helena Kalivodová z firmy Questima, která se ve své praxi především zaměřuje na cost management, sestavování výkazů výměr pro výběrová řízení, tvorbu rozpočtů a kalkulací pro stavební projekty pro investory i dodavatele a současně se věnuje vedení vzdělávacího kurzu Oceňování stavebních pracía dalším odborným konferencím. Druhým lektorem je Ing. Vítězslav Meloun, projektový manažer firmy Callida, s.r.o. a specialista v oblasti oceňovacích podkladů.

Seminář je nezávislý na rozpočtovém programu, který účastníci při své práci používají. Účast na semináři je přínosem zejména pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, projektanty, manažery a pracovníky státní správy. Seminář proběhne v úterý 21. září 2010 v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6. Přihláška a další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama