Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpočtový program pro začínající stavební firmy, rozpočtáře a kalkulanty

Začínající stavební firmy nebo samostatní rozpočtáři mohou za velmi zajímavých podmínek provozovat stabilní rozpočtový program euroCALC 3 přes internet již od 1000 Kč měsíčně.

Začínající stavební firmy nebo samostatní rozpočtáři mohou za velmi zajímavých podmínek provozovat stabilní rozpočtový program euroCALC 3 přes internet. Mohou tak bez počáteční investice okamžitě vytvářet rozpočty stavebních prací již od 1000 Kč měsíčně.
Oproti jiným rozpočtovým programům a jejich stále stejnému způsobu provozování, má toto řešení mimořádně zajímavý poměr cena / výkon z mnoha pohledů.
Prvním pohledem je stabilita, příjemné pracovní prostředí a schopnosti rozpočtového software. Rozpočtový systém euroCALC 3 poskytuje svým uživatelům přehledné zpracovávání stavebních rozpočtů, výkazů výměr, exporty do Excelu či tiskové výstupy, širokou datovou základnu stavebních materiálů a stavebních prací obsahující skladby nákladů a také mnoho pokročilých nástrojů pro výběrová řízení, načítání slepých rozpočtů z Excelu, průřezové přehledové pohledy na stavební zakázky a další.
Druhým pohledem je změna ve způsobu zakoupení. Zatímco běžně je potřeba nejdříve investovat do rozpočtového programu, oceňovacích podkladů a vzdělávání mnoho tisíc a pak doufat v návrat investice, poskytuje služba obrácený postup – bez počáteční investice přístup k nejvyšší programové sestavě euroCALC Enterprise, oceňovacím podkladům (včetně skladeb nákladů) v aktuální cenové úrovni a službám. To vše pouze formou paušálních poplatků (ročních, pololetních, kvartálních či měsíčních). Tato volnost umožňuje stavebním firmám a rozpočtářům využívat rozpočtový program euroCALC jen tehdy, pokud v něm budou vytvářet rozpočty stavebních prací a zároveň rozložit své náklady v čase. Navíc pokud stavební firma nebo rozpočtář vyhodnotí, že potřebuje rozpočtový systém euroCALC provozovat standardním způsobem (například z důvodu přizpůsobení rozpočtového systému specifické činnosti firmy aj.), odečte firma Callida, s.r.o. takovému zákazníkovi veškeré náklady, které do služby euroCALC Remote investoval za první tři měsíce provozu služby (přístupy, vzdělávání, služby aj.). Zákazník nepřijde ani o jednu korunu a ví, jaké možnosti, funkce a nástroje mu oceňovací systém přinese.
Třetím pohledem je rozsah poskytované technické podpory uživatelů oceňovacího systému euroCALC a programu vzdělávání. Pomocí služby „Přístup ke vzdálené pomoci“ může technický konzultant vzdáleně zákazníkovi pomoci při řešení jeho požadavků. Zásadně tím zkrátí čas řešení a zachrání tím termín odevzdání zakázky. Tuto progresivní službu spokojeně využívá přes tři sta zákazníků. Kromě této služby mají zákazníci ve službě euroCALC Remote zahrnutou také elektronickou a telefonickou technickou podporu. Zákazníci tak mají vytvořené stabilní zázemí a mohou se výhradně věnovat vytváření stavebních rozpočtů. Současně zákazníci mohou využít široké nabídky vzdělávacích kurzů k systému euroCALC, ale také kurzy se zaměřením na rozpočtování stavebních prací (Rozpočtování pro začátečníky, Oceňování stavebních prací).
Čtvrtým pohledem je spokojenost stávajících uživatelů oceňovacího systému euroCALC z řad významných stavebních, projekčních či investorských firem, developerů či mnoha desítek samostatných rozpočtářů, bez ohledu na způsob provozování (přes internet nebo standardním způsobem).
Službu euroCALC Remote provozuje firma Callida, s.r.o., která se vývoji rozpočtových programů věnuje již dvacátým rokem. Více informací o službě euroCALC Remote Standard jsou k dispozici na www.rozpoctovani-online.cz, včetně možnosti on-line diskuse.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama