Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nabídkové rozpočty a kalkulace nákladů přes internet

Provozovat rozpočtový program euroCALC přes internet je přínosem pro samostatné rozpočtáře, menší stavební firmy nebo další odborníky, kteří vypracovávají konkrétní stavební rozpočty.

Provozovat rozpočtový program euroCALC přes internet je přínosem pro samostatné rozpočtáře, menší stavební firmy nebo další odborníky, kteří vypracovávají konkrétní stavební rozpočty či řeší další stavební projekty. Rozpočtářům postačí pouze běžný počítač a připojení k internetu.

Rozpočtář při své práci prakticky nerozená, že rozpočtový program euroCALC běží na vzdáleném serveru, ke kterému se jednoduše připojuje, oproti „klasické“ instalaci. Má k dispozici všechny běžné funkce, jako tisk na všechny dostupné lokální a síťové tiskárny či ukládání zakázky nebo dalších souborů na pevný disk svého počítače. Uloženou zakázku na disku pak opět může zpět načíst do rozpočtového programu euroCALC.

Součástí služby jsou také oceňovací podklady SCI-Maxi se skladbou nákladů v aktuální cenové úrovni, určené zejména pro oceňování staveb pozemního stavitelství. V případě, že rozpočtář či kalkulant dostane rozpočet stavebních prací v TSKP třídění, zobrazí si v oceňovacím programu euroCALC sloupec „Alternativní kód“. V rozpočtu tak bude mít vedle sebe kód v třídění SfB a TSKP. Plnohodnotně mohou rozpočtáři pracovat s tříděním, které vyžaduje zadavatel nebo na které je rozpočtář zvyklý.

Služba euroCALC Remote, provozovaná firmou Callida, s.r.o., je revolučním řešením v poskytování rozpočtového programu přes internet. Bez investic na pořízení rozpočtového programu, databází oceňovacích podkladů, hardware a dalšího software, má rozpočtář k dispozici špičkový rozpočtový program euroCALC. Platba je řešena formou paušálních poplatků, což rozpočtářům umožňuje rozložit své náklady v čase. V případě, že rozpočtář vystačí se standardním nastavením programu a databází oceňovacích podkladů, je pro něj služba euroCALC Remote jednoznačně přínosem. Více informací o službě euroCALC Remote Standard jsou k dispozici na www.rozpoctovani-online.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama