Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla AC Heating: Nové ještě úspornější kaskádní regulační systémy pro bytové domy.

Tepelná Čerpadla AC Heating || Seznamte se s novou, moderní a ještě úspornější generací regulačních systémů AC xCascade Control, které jsou určeny pro velké objekty.

Tepelná Čerpadla AC Heating
Seznamte se s novou, moderní a ještě úspornější generací regulačních systémů AC xCascade Control, které jsou určeny pro tepelná čerpadla s frekvenčním měničem AC Heating a aplikace pro velké objekty.


Chytrá a inovativní řešení jsou nám vlastní. Cílem při vývoji a návrhu naší technologie je vždy poskytnout maximální uživatelský komfort, zajistit jednoduché a přehledné ovládání a samozřejmě tu nejvyšší míru úspor.

Dokončili jsme úspěšně testovací procedury vlastního zcela nového regulačního systému AC xCascade Control (xCC). Ten umožňuje ovládat kaskádu tepelných čerpadel AC Heating s frekvenčním měničem, a to tak, že celá kaskáda běží kompaktně a řízeným způsobem na nejnižší možný výkon, který je potřeba k dosažení požadované ekvitermní teploty topného média.

Efektivita každého topného systému závisí významnou měrou na tom jak přesně je řízen. Systém xCC zajišťuje maximální topný faktor a stabilitu celé kaskády. Regulace pracuje tak přesně, že umožňuje provoz bez akumulační nádoby i u velkých systémů s instalovaným výkonem nad 100kW.
Uživatel má možnost nastavovat nejrůznější podmínky regulace, včetně ekvitermní křivky, časových konstant a hraničních teplot tak, aby bylo dosaženo optimálního a úsporného provozu.
Jde o to, že tepelné čerpadlo lze namontovat snadno aby běželo, ale aby mělo i opravdu dobré parametry, k tomu potřebuje kvalitní regulaci a její odborné seřízení.

Signalizaci stavů jednotlivých zdrojů, čidel teplot a dalších komponentů je možné sledovat lokálně i dálkově přes internet na počítači přes webové rozhraní libovolným internetovým prohlížečem (Internet Explorer, Mozila Firefox, apod.). Stejným způsobem se systém xCC i nastavuje.
Nastavování je prováděno v několika uživatelských rovinách, které jsou zabezpečeny heslem.
Rovněž ovládání záložních zdrojů má u systému xCC variant nastavení: Je možné volit mezi automatickým, provozem, ručním ovládáním, existuje i volba automatického přechodu z paralelního režimu provozu do režimu alternativního.
Paralelní režim = Tepelná čerpadla běží současně se záložními zdroji.
Alternativní režim = Topný výkon dodávají pouze záložní zdroje.

Tyto funkce umožňují nasadit s výhodou tepelná čerpadla případně i na domy s otopnými soustavami, které nejsou čistě nízkoteplotní a výměna otopných těles za větší nepřichází v úvahu. Několik málo dní, kdy se venkovní teplota přiblíží projekční výpočtové teplotě a je zapotřebí vyšší teploty otopné vody v systému než 55oC, tak lze překlenout alternativním režimem provozu, poté se přejde do režimu paralelního a následně při dalším oteplení do provozu pouze s tepelnými čerpadly.

Záložní zdroj může být prakticky jakýkoliv, lze je i kombinovat a může jich být více: plynové kotle, elektrokotle, kotle na tuhá paliva, centrální vytápěcí systém, kotle na LTO, možné je navázat řídicí systém i na kogenerační jednotky a další...

Díky tomu, že je xCC moderní modulární řídicí systém, lze s ním bez problémů řídit i vyšší počet topných zdrojů v kaskádě a realizovat i zakázková řešení přímo na míru.
Kaskádová řešení jsou obecně výhodná z pohledu spolehlivosti, realizovatelnosti i ceny.

Za tým vývojářů AC Heating srdečně zdraví Ing. Lubomír Kuchynka

www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...

 
 
Reklama