Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Volný software a možnost školení u firmy Kemper

SW pro návrh vnitřního vodovodu slučuje pravidla z jednotlivých částí EN 806, rozvod spočítá, navrhne a vykreslí. Součástí je i simulace. Nyní je k dispozici plnohodnotná verze ( AJ, NJ) zdarma s funkčností 60 dní.

SW slučuje pravidla z jednotlivých částí EN 806 včetně dílu 4 a 5, které jsou ještě nezavedeny. Předpokladem správné funkčnosti rozvodu navrženého SW Dendrit je správná montáž.
Součástí CD je simulační část. Po zadávání dat objektu a systému SW systém spočítá, navrhne a rozkreslí montážní schema, dále se pracuje na dalších částech, např. čerpadlo… posledním krokem je právě simulace, která se opakuje až do vyhovujícího stavu.
SW je nyní aktuálně k dispozici ve volné 60 denní verzi (NJ, AJ) – instalace do PC je jednoduchá a běží v plnohodnotném provozu 60 dní. Další provoz je třeba konzultovat ve firmě.
Program umí počítat i odpady a další systémy, na CD je zprovozněna část vodovod.

Školící centrum Kemper s multimediálním vybavením vzniklo pro řadu modelů firemních školení. Nabídka možnosti absolvovat vybrané školení platí i pro české projektanty. Školení v ČR se připravuje.
 
 
Reklama