Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Univerzální kotel na spalování (nejen) celých balíků slámy

Energetická situace v našem státě si žádá kotle univerzální, které by ekologicky spalovaly biomasu u slámy ve formě celých balíků a s minimální úpravou byly schopny spalovat i dřevní odpad, případně uhlí s nízkým obsahem síry.

Výrobce kotlů StepTRUTNOV a.s. zkonstruoval a vyrobil prototypový kotel, který splňuje výše uvedený požadavek a nyní jej provozuje pro svoji potřebu na vytápění výrobních prostor. Využívá zde unikátní konstrukci umožňující spalovat celé balíky bez nutnosti předchozího rozdružení i dělení. Spalování celého balíku slámy bez rozdružení uspoří investiční i provozní náklady (jen potřebný el. příkon motorů k přiložení je cca 1 kW), oproti rozdružování balíků, kde bývá instalovaný elektrický příkon okolo 37kW (rozdružovadlo, pneumatická doprava rozdružené slámy + šnekové dopravníky a rotační turniket). V porovnání s dělením odpadá vysoká investice do celého řezacího a podávacího zařízení, kde instalovaný el. příkon je pak cca 7,5kW. U prototypového kotle jsou balíky slámy o rozměrech 80x120x220 cm v horizontální poloze dopraveny řetězovým smýkadlem na sklopená, vodou chlazená vrata předkomory. Vrata balík ustaví do vertikální polohy pomocí hydrauliky. Zavřením vrat se balík zasune do předkomory a zároveň se uzavře předkomora.

Průmyslová využitelnost spočívá ve spalování celých balíků slámy bez nutnosti jejich úpravy. Bezporuchové spalování slámy je i při náhodném výskytu kamenů a hlíny atd. Dále lze u výše uvedeného prototypového kotle po 5 minimálních úpravách přejít na spalování dřevní štěpky a jiných dřevních odpadů, případně uhlí s nízkým obsahem síry. Zařízení není citlivé na kolísání vlhkosti balíků slámy, tak jak je tomu nyní u všech dosud zkonstruovaných kotlů, kde řezání či rozdružování způsobuje při nadměrné vlhkosti poruchy. Uvedený typ kotle umožní všem provozovatelům plynových kotelen dodávku tepla bez závislosti na plynu, náklady na výrobu tepla jsou podstatně nižší, přičemž technické řešení kotle umožňuje ekologické spalování i pro jiné druhy biomasy jako je pazdeří, řepková sláma, rákosí, konopí atd.

Step TRUTNOV a.s.
logo Step TRUTNOV a.s.

Vyrábíme a dodáváme: Kotle na spalování biomasy /celých balíků slámy, dřevního odpadu aj./ Tlakové nádoby, výměníky tepla, ohříváky vody, akumulační nádrže, vzdušníky, beztlaké nádoby, zásobníky na zkapalněné plyny, expanzní nádoby, zařízení pro úpravnu ...

 
 
Reklama