Studny - zákon povolení - dotazy a odpovědi MZe

Datum: 9.5.2007 8:22  |  Zdroj: Květy

Kdy studna potřebuje povolení? Rekapitulace nejčastějších dotazů a odpovědi ředitele odboru vodního hospodářství MZe ČR.

Co dělat když člověk:

1. používá vlastní studnu a jen pro svou potřebu (fyzická osoba mimo rámec podnikání)?
- K odběru podzemní vody je třeba podat Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).
- K povolení stavby studny (pokud byla postavena bez povolení) podat formulář Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).

2. studna byla vybudována společně s domem v roce 1949 (fyzická osoba mimo rámec podnikání)?

- Odběr podzemní vody ze studny se pokládá za povolený i po 1. lednu 2008. Není třeba nikam nic nahlašovat.

3. vodu z vlastní studny používá pro provoz keramické dílny a nemá žádné povolení?
- Pokud se jedná o studnu vybudovanou před 1. lednem 1955, odběr se považuje za povolený až do 1. ledna 2008. V případě potřeby lze požádat o prodloužení stávajícího povolení, a to v termínu do 1. července 2007, případně kdykoli zažádat o vydání povolení nového.
- Byla- li studna vybudovaná v období 1. ledna 1955 až 31. prosince 2001, je k odběru třeba podat Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a ke stavbě (pokud byla stavba postavena bez povolení) Žádost o stavební povolení k vodním dílům.
- Studna vybudovaná po 1. lednu 2002 - pokud povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno, platí i po 1. lednu 2008. Jestliže povolení vydáno nebylo, podejte Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a ke stavbě (pokud byla postavena bez povolení) Žádost o stavební povolení k vodním dílům.

4. čerpadlem odebírá vodu z řeky k zalévání?
- To se může, ale jen na základě platného povolení k odběru povrchové vody - formulář Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Bez povolení lze odebírat povrchovou vodu pouze pro vlastní potřebu a na vlastní nebezpečí bez použití zvláštního technického zařízení (vědrem, konví apod.).

5. studnu vybudoval v roce 1969, ale doklady už nemá (fyzická osoba mimo rámec podnikání)?
- Platí, že v případě, kdy se dokumentace studny nedochovala, považuje se studna za povolenou a řízení o jejím odstranění se nezahajuje. Vlastník stavby je pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby a uchovávat ji po celou dobu trvání stavby, popř. ji odevzdat novému vlastníkovi studny při změně jejího vlastnictví. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby není vybraná činnost ve výstavbě, takže se nevyžaduje její zpracování od autorizovaného projektanta. Pokud vlastník studny sám dokumentaci skutečného provedení nepořídí, vodoprávní úřad mu to (pokud to zjistí) nařídí, popř. mu uloží pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby). Jestliže se nedochovalo povolení k odběru podzemní vody a jeho vydání nelze ani prokázat (např. v archivu vodoprávního úřadu), je třeba o jeho vydání požádat - formulář viz odpověď 1.

6. se obává, že jednou bude muset za vodu z vlastní studny platit (fyzická osoba mimo rámec podnikání)?
- O ničem takovém se v současné době neuvažuje. Poplatek se platí, jen pokud je odběr větší než 500 m3 za měsíc, respektive 6 000 m3 za kalendářní rok.

Na otázky odpovídal ing. Daniel Pokorný, ředitel odboru vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR.

Orientační ceny dokladů
Povolení k odběru vody je zdarma. Stavební povolení stojí 300 Kč. Za technický projekt zaplatíte od 3 000 do 4000 Kč, hydrogeologický posudek, který vyžaduje většina úřadů, pořídíte za 3 000 až 5 000 Kč (jsou- li v jednom, lze se dostat na cenu 5 000 Kč). Laboratorní rozbor vody, nutný u studní s pitnou vodou, stojí zhruba 8 500 Kč.

Kam se obrátit
O povolení je třeba zažádat na pověřeném obecním úřadě (vodoprávní úřad). Jejich seznam naleznete na www.zanikpovoleni.cz. Pro podnikatele a drobné živnostníky je zpravidla vodoprávním úřadem odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, což je radnice některého z velkých měst. Žádost o prodloužení povolení je nutné podat do 1. července 2007 (pokud to nestihnete, budete muset požádat o nové). Pokud namátková kontrola zjistí čerpání vody ze studny načerno, může být uložena pokuta ve výši 50 000 Kč, podnikatelům až 1 milion Kč. Kontroly provádí vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí. Kontroly se budou i nadále provádět pouze namátkově, nikoli plošně.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastíKärcher se stal reklamním partnerem nového filmu „Mission: Impossible - Fallout"Hliníkové žlaby SATJAM nyní ke střeše ZDARMA