Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TENZA slavnostně otevřela novou kotelnu na biomasu v Plané

Brněnská společnost TENZA otevřela v Plané u Mariánských Lázní pro veřejnost novou kotelnu na biomasu. Ta bude sloužit 2560 obyvatelům města Planá jako zdroj tepla a k výrobě teplé užitkové vody.

Na investici ve výši 41,4 mil. Kč se podílely ze 75 % evropské fondy (Operační program Infrastruktura pro životní prostředí), z 15 % samotné město Planá a ze zbylých 10 % pomohl Státní fond životního prostředí.

Nová kotelna o celkovém maximálním výkonu 4,8 MW sestává ze tří kotlů. Dosavadní plynový kotel o výkonu 1,4 MW byl rekonstruován a bude sloužit jako záložní. Dva nové kotle o výkonu 1,7 MW spalují biomasu. První z nich je uzpůsoben pro spalování dřevní štěpky včetně naštěpovaného odpadu z městské zeleně, palivem druhého nového kotle je balíkovaná sláma. Dodavatelem technologií a provozovatelem systému zásobování teplem po dobu dalších 10 let je brněnská společnost TENZA.

Generální ředitel TENZA, a.s. ing. Karel Sázavský k tomu říká: "V současné době, kdy se klimatologové z celého světa shodli na tom, že za oteplování planety Země mohou z 90 % procent lidé a kdy se EU rozhodla do roku 2020 vyrábět pětinu energie z obnovitelných zdrojů, má energetické využití nefosilních zdrojů velký význam. Biomasa – v tomto případě dřevo a sláma - je zdroj obnovitelný, navíc CO2 vznikající při jejím spalování je z ovzduší rostlinami "odčerpán" při jejich růstu".

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. Je získávána jako odpad ze zemědělské, průmyslové činnosti, jako komunální odpad, může být i výsledkem záměrné výrobní činnosti v zemědělství, lesnictví. Efektivní a ekologické využití biomasy má minimální negativní vliv na životní prostředí.

Spalování biomasy se může v tvrdé konkurenci jiných paliv prokázat velmi dobrou celkovou účinností. Na tomto principu lze díky vysoké spolehlivosti řešit komplexní energetickou situaci nejen v komunální sféře, ale i ve vytápení zemědělských areálů či v průmyslu pro výrobu technologické a topné vody.

Mimo přínosů ekologických má nová kotelna v Plané i pozitivní ekonomický vliv. Vlastní produkce energetických zdrojů podporuje místní zaměstnanost a snižuje odliv financí z regionu. Investiční náklady na technologii se městu navrátí v úspoře z rozdílné ceny paliv.

O společnosti TENZA, a.s.:

Společnost TENZA, a.s. je jednou z nejvýznamnějších českých firem zajišťujících dodávky moderních technologií v oblasti energetiky. Realizuje vodohospodářské, inženýrské a pozemní stavby. Zaměřuje se také na provádění ekologických auditů i na provoz energetických zařízení. V současné době zaměstnává ve svých provozech v Brně, Praze, Ostravě a Adamově více než 150 zaměstnanců.

 
 
Reklama