Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tronic Control s.r.o.

www.tronic.cz
logo Tronic Control

Tronic Control - přehled sortimentu výrobků

Technologie pro vytápění a chlazení

Programovatelný regulátor TRONIC 2032EX

Regulátor T2032EX, vybavený možností rozšířit vestavěný počet vstupů a výstupů přídavnými moduly, umožňuje vytvořit systém pro regulaci menších a středních technologií. Samostatný přístroj disponuje dostatečným počtem vstupů a výstupů pro menší aplikace. Použitím přídavných modulů lze vybudovat řídicí systém pro střední až větší aplikace. Velikostí paměti pro aplikační program a výkonností 32 bitového procesoru se hodí pro algoritmicky náročné aplikace s vysokými nároky na dynamiku řízení. Bohatá komunikační výbava umožňuje zapojení regulátoru do komunikačních sítí dispečerského řízení a též připojování cizích zařízení jako jsou měřiče spotřeby energií nebo řídicí prvky jiných výrobců.

Příkladem technologií, vhodných pro aplikaci systému T2032EX jsou objektové plynové kotelny, výměníkové stanice bytových domů nebo vzduchotechnické jednotky.
Základní technická charakteristika:
 • Šest analogových a osm dvouhodnotových vstupů.
 • Čtyři analogové a osm dvouhodnotových výstupů.
 • Integrovaný terminál s grafickým displejem
 • Ovládání jednoduchým ovladačem s pěti klávesami a otočným prstencem.
 • Komunikační připojení:
  • Konfigurovatelný sériový kanál RS232 / RS422 / RS485 / M-bus
  • Sériový kanál RS232
  • Ethernet 10 / 100
  • Rozhraní Opentherm
 • Snadné programování v prostředí WINLEDA
 • Modulová konstrukce pro montáž do standardních rozvodnic.

Možnosti zvýšení počtu vstupů, výstupů a komunikačních kanálů přídavnými moduly:
 • EBAI200: šest analogových vstupů
 • EBDI200: osm dvouhodnotových vstupů
 • EBAO200: osm analogových výstupů
 • EBDO200: čtyři dvouhodnotové výstupy
 • EKOM200: dva sériové kanály RS232 / RS422 / RS485 / M-bus

Přídavné moduly lze připojit místně nebo též jako vzdálenou v/v stranu.

Bližší informace o regulátoru jsou uvedeny na www.tronic.cz

Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032CX

Stanice T2032CX, vybavená možností rozšířit počet vstupů a výstupů přídavnými moduly, umožňuje vytvořit systém pro regulaci středních a větších technologií. Samostatný přístroj disponuje dostatečným počtem vstupů a výstupů pro aplikace středního rozsahu. Použitím přídavných modulů lze vybudovat řídicí systém pro velké aplikace. Velikostí paměti pro aplikační program a výkonností 32 bitového procesoru se hodí pro algoritmicky náročné aplikace s vysokými nároky na dynamiku řízení. Bohatá komunikační výbava umožňuje zapojení stanice do komunikačních sítí dispečerského řízení a též připojování cizích zařízení jako jsou měřiče spotřeby energií nebo řídicí prvky jiných výrobců.

Příkladem technologií, vhodných pro aplikaci systému T2032CX jsou velké kotelny, výměníkové stanice vytápění rozlehlých objektů nebo strojovny vzduchotechnik a chlazení.
Základní technická charakteristika:
 • Deset analogových a deset dvouhodnotových vstupů.
 • Šest analogových a šestnáct dvouhodnotových výstupů.
 • Komunikační připojení:
  • Konfigurovatelný sériový kanál RS232 / RS422 / RS485
  • Sériový kanál CAN
  • Sériová linka RS232 (připojení terminálu)
  • Ethernet 10 / 100
 • Snadné programování v prostředí WINLEDA
 • Konstrukce pro montáž na lištu DIN 35 mm do rozváděčových skříní.
 • Oddělený terminál TRMCA50 k zabudování do dveří rozváděče.

Možnosti zvýšení počtu vstupů, výstupů a komunikačních kanálů přídavnými moduly:
 • Moduly systému T2008D: AIBU30, DIOC31, AOBU31
 • Moduly systému T2008E: EBAI110, EBDI100, EBAO100, EBDO100, KOMGxxx
 • Moduly systému T2032EX: EBAI200, EBDI200, EBAO200, EBDO200, EKOM200
Bližší informace o řídicí stanici jsou uvedeny na www.tronic.cz

Regulátor T 2008F - Individuální vytápění a chlazení místností - IRC regulace

Individuální řízení vytápění místností je snad nejefektivnější způsob úspory nákladů na vytápění a chlazení.

Jeden z našich nových typů regulátorů je regulátor klimatizačních jednotek místností typu Fan-Coil, regulátor TRONIC 2008F. Jeho vlastnosti umožní nasazení s většinou jednotek běžně používaných v hotelech, administrativních budovách a jinde, kde se požaduje komfortní regulace topení a chlazení s možností místního nastavení požadované teploty a intenzity provětrávání. Propojením regulátorů s dispečerským pracovištěm získá provozovatel možnost optimálně řídit vytápění a chlazení v jednotlivých místnostech budovy podle jejich obsazenosti (hotelové pokoje) nebo provozního časového rozvrhu (kanceláře, konferenční místnosti). Funkce dispečerského pracoviště, spolu s automomními funkcemi regulátoru, pak provozovateli pomohou k dosažení nízkých nákladů na vytápění a chlazení.

Komfortní regulátor s řadou ovládacích funkcí a s možností připojení prakticky libovolného typu akčních členů vzduchotechnické jednotky.
 • Připojitelné servopohony - termohlavice, třípolohové (proporcionální) nebo analogově řízené servopohony
 • Připojitelné ventilátory - třírychlostní motor nebo analogově ovládaný motor s frekvenčním měničem
 • Možnost ovládání klapky pro přisávání čerstvého vzduchu - servopohon klapky dvoupolohový nebo analogově řízený
 • Měření teploty místnosti - teplotní čidlo umístěné v terminálu TRM-F, prostorové čidlo Pt1000 nebo Ni1000
 • Možnost přídavného měření teploty vyfukovaného vzduchu
 • Připojení dvouhodnotových vstupů z kontaktů okna, dveří a čidla přítomnosti osoby (karta, PIR čidlo) na základě vstupních hodnot regulátor volí režim klimatizace
 • Vestavěné bateriově zálohované hodiny s možností volby režimu vytápění podle časového programu individuálně pro každý den v týdnu
 • Komunikace po sběrnici RS485 se standardizovaným protokolem MODBUS

Bivalentní tepelné zdroje - výstavba a řízení

Tronic Control® ve svých komplexních dodávkách vytápění, výroby teplé vody a chlazení velmi často využívá tepelná čerpadla jako zdroj levné energie. Tepelná čerpadla splňují firemní požadavek na úspornost, ekologii a efektivitu řešení.

Tepelné čerpadlo využívá teplo obsažené v okolním vzduchu (vzduch/voda), v zemi (země/voda) nebo vodě (voda/voda). Za pomoci elektrické energie tepelné čerpadlo přemění toto teplo na teplo využitelné pro vytápění či přípravu teplé vody. Celoroční topný faktor udává hodnotu, kolik kWh tepla se vyrobí z 1 kWh elektřiny. Tato hodnota se liší podle typu tepelného čerpadla a u nejrozšířenějších čerpadel vzduch/voda se pohybuje okolo čísla tři. V inverzním režimu může tepelné čerpadlo vyrábět místo tepla chlad, což je často používáno pro chlazení budov.

Mnohá tepelná čerpadla jsou připravena i pro provoz do –20° C, ale největší účinnosti dosahují při venkovních teplotách nad bodem mrazu. Proto je nejvýhodnější je používat v kombinaci s jiným špičkovým zdrojem tepla, kterým může být elektrický ohřívač, elektrokotel, plynový kotel nebo systém CZT. Mluvíme pak o tzv. bivalenci a bodem bivalence se rozumí teplota, při které se začíná pro výrobu tepla používat další zdroj.

Možnosti zapojení tepelných čerpadel jsou:
 • Monovalentní zdroj – používá se pouze tepelné čerpadlo. Toto řešení je vhodné pro pasivní a některé nízkoenergetické objekty (např. rodinné domy), kde bylo s tímto způsobem vytápění uvažováno od začátku a jsou pro něj konstrukčně přizpůsobeny.
 • Bivalentní zdroj s dálkovým teplem (CZT) - vhodný pro objekty napojené na CZT, kdy je doplněno tepelné čerpadlo tak, aby pokrývalo přípravu teplé vody mimo topné období a pomáhalo s vytápěním a přípravou teplé vody v topném období. Špičkové teplo je dodáváno z CZT. Tepelné čerpadlo pokrývá 50-80 % potřeby tepla objektu. Návratnost investice se podle velikosti objektu a navrženého čerpadla pohybuje od 6 do 10 let.
 • Bivalentní zdroj s elektřinou - nejčastěji u rodinných domů (nejlépe nízkoenergetických tj. velmi dobře zateplených), ale i u bytových domů. Bod bivalence se pohybuje okolo –5 °C, pak se zapojují elektrokotle nebo jiné elektrické ohřevy. V tom případě se ale např. u bytových domů výrazně prodlouží návratnost investice. Elektroohřev se sice využije několik dní v roce, ale celoroční platba za instalaci odpovídajícího jističe výrazně prodraží cenu za 1 GJ tepla.

Úspory energií

Měření a řízení spotřeb energií - úspory
Jednou z našich činností je poradenství predevším v oblasti hledání úspor. Zaměřujeme se na úspory rychle a levně dosažitelné formou nasazení systému měření a regulace. Nejlevnejší je ta energie, která se nemusí nakoupit.

Elektřina
Elektřina je jednou z nejlépe regulovatelných energií. Ať už formou odpínání záteží v době špiček, instalací úsporných žárovek, řízení osvětlení podle časových diagramů, jeho intenzity apod. Podívejte se jen, kolik různých čerpadel, ventilátorů a dalších spotřebičů běží i v době, kdy to není zrovna nutné. Stačí jen rozložit čerpání elektrické práce v čase tak, aby odběr byl co nejvíce vyrovnaný a už není nutné nasmlouvávat tak vysoké rezervované příkony elektřiny! Tohle samozřejmě člověk neohlídá, ale zrovna systémy na regulaci odběru elektrické energie nejsou nijak drahé a návratnost se pohybuje okolo 2-3 let.

Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla jsou dnes bezesporu fenoménem doby. Jejich účinnost i technické parametry se neustále zvyšují. Problémem je, že je nelze zatím použít jako špičkový zdroj pro vytápění vyjma pasivních domů. Nicméně jejich přínos v přechodném období a v zimním období při teplotách nad –5°C je úžasný. Pokud navíc jako špičkový zdroj používáte teplo ze soustav CZT s jednosložkovou sazbou, tak byste s instalací tepelného čerpadla neměli otálet. Tepelná čerpadla jsou výborně regulovatelná a většinou dobře komunikovatelná do nadřazených řídicích systému.

Vytápění a teplá voda
Pokud ještě dnes nemáte instalován řídicí systém pro měření a regulaci topné a teplé vody, tak byste tak měli rychle učinit. Platí jednoznačně, že kdo nedrží krok s dobou, zaplatí nakonec několikanásobně víc než ten, kdo začal šetřit dříve. Dodavatelé energií si určitě své zisky vzít nenechají a ztrátu z menšího zisku rozloží především mezi ty, co nešetří! Ve skutečnosti většina objektů/hotelů má tento problém dnes již vyřešen a stojí před rozhodnutím jiným. Jsem napojen na centrální zásobování teplem nebo mám kotelnu. Vyplatí se mi tepelná čerpadla? Jak to zkombinovat s chlazením, případně s větráním? Zde není rozhodování jednoznačné a musí se vždy vyjít z odborného posouzení a i zde umíme nabídnout zajímavá řešení.

Chlazení, větrání
Chlazení pokojů, kanceláří či jiných prostor je dnes již běžné. Ne všude je ale instalován systém individuálního řízení pokojů/prostor tzv. IRC regulace. Pak dost casu chladíte neobsazené či opuštěné místnosti a přitom je otevřené okno. Stačí si sednout, vzít kalkulačku a počítat… Podobný problém muže vzniknout při větrání. Projektanti vždy navrhují výkony vzduchotechnik na maximální kapacitu. Kolikrát ročně je ale dosahována? Vždyť přece i větrat je možné periodicky, v daných intervalech. Doma to každý tak děláme. V budovách však k tomu potřebujeme řídicí systém nejlépe s dispečerským řízením. Pamatujte, že vytápění chodeb a jiných prostor pomocí vzduchotechniky je nejvíce energeticky náročné.

Plyn
Platby za plyn patří k těm nejvyšším především v průmyslu. Přitom nasmlouvání rezervovaného příkonu se často děje pouze na základě projekční dokumentace nebo podle součtu štítkových příkonů spotřebičů. Výsledkem jsou zbytečně velké platby. Odběr plynu vám podobně jako u elektřiny změříme a navrhneme způsob regulace.


Editovat prezentaci výrobků