Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/330-zkouseni-a-zkusebny Zkoušení a zkušebny Zkou%C5%A1en%C3%AD%20a%20zku%C5%A1ebny https%3A%2F%2Fvytapeni.tzb-info.cz%2Ftepelna-cerpadla%2F330-zkouseni-a-zkusebny Vzhledem k velkému počtu výrobců tepelných čerpadel a v některých případech jejich nevelké kvalitě bylo nutno zavést zkušební metody a certifikované zkušebny, které budou garantovat naměřené hodnoty výkonu a topného faktoru. V Evropě je v současné době cca 13 zkušeben a z toho je jedna i v České republice v SZU Brně. Byla zavedena jednotná metodika zastřešena organizací Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) uvedena v normě EN 14511. <a href="331-vypocty" class="v8 next-text no-print" title="následující: Výpočty"><span>následující text</span></a> <a href="329-ekonomika" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Ekonomika"><span>předchozí text</span></a> <br class="clear" /> <p>Vzhledem k velkému počtu výrobců tepelných čerpadel a v některých případech jejich nevelké kvalitě bylo nutno zavést zkušební metody a certifikované zkušebny, které budou garantovat naměřené hodnoty výkonu a topného faktoru. V Evropě je v současné době cca 13 zkušeben a z toho je jedna i v České republice v SZU Brně. Byla zavedena jednotná metodika zastřešena organizací Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) uvedena v normě EN 14511.</p> <p class="clpopisek"><img src="/docu/texty/0003/000330o1.jpg" width="777" height="410" alt="" title="ilustrační foto &copy; amphotolt - Fotolia.com" /><br />ilustrační foto &copy; amphotolt - Fotolia.com</p> <h4 id="seznam-zkuseben">Seznam zkušeben</h4> <ul> <li>Česká republika - SZU Brno</li> <li>Německo - HLK Stuttgart, ILK, TÜV Rheinland Immissionsschutz und </li> <li>Energiesysteme GmbH , TÜV Süd Industrie Service GmbH, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH </li> <li>Rakousko - Austrian Institute of Technology </li> <li>Francie - CETIAT </li> <li>Velká Británie - BSRIA Ltd. </li> <li>Španělsko - CEIS </li> <li>Dánsko - Danish Technological Institute </li> <li>Švédsko - SP </li> <li>Švýcarsko - Wärmepumpen-Testzentrum WPZ</li> </ul> <!-- <clpro id="7573"/> --> <p><i>Články k tématu</i><br /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/7573-znacka-kvality-pro-tepelna-cerpadla"><img src="/docu/clanky/0075/007573ou.png" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Značka kvality pro tepelná čerpadla</a><br class="clearl" /> </p> <h4 id="seznam-norem">Seznam norem pro zkoušení TČ</h4> <ul> <li>ČSN EN 14511 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru</li> <li>ČSN EN 14511-1: dtto - Termíny a definice</li> <li>ČSN EN 14511-2: dtto - Zkušební podmínky</li> <li>ČSN EN 14511-3: dtto - Zkušební metody</li> <li>ČSN EN 14511-4: dtto &#8211; Požadavky</li> <li>ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.</li> </ul> <h4 id="zkusebni-podminky">Zkušební podmínky</h4> ČSN EN 14511: voda-voda <table class="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" summary=""> <tr><td class="left">jmenovité:</td><td class="bold">10/35 °C </td><td>10/45 °C</td><td>&nbsp;</td></tr> <tr><td class="left">provozní:</td><td>&nbsp;</td><td>15/45 °C</td><td>10/55 °C</td></tr> </table><br /> ČSN EN 14511: nemrznoucí směs-voda (země-voda) <table class="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" summary=""> <tr><td class="left">jmenovité: </td><td class="bold">0/35 °C</td><td> 0/45 °C</td><td>&nbsp;</td></tr> <tr><td class="left">provozní:</td><td>5/35 °C</td><td> 5/45 °C</td><td> 0/55 °C</td></tr> <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>-5/45 °C</td></tr> </table><br /> ČSN EN 14511: vzduch-voda (teplota venkovního vzduchu) <table class="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" summary=""> <tr><td class="left">jmenovité: </td><td class="bold">7/35 °C</td><td>7/45 °C</td><td></td></tr> <tr><td class="left">provozní:</td><td>2/35 °C</td><td>2/45 °C</td><td>7/55 °C</td></tr> <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td> -7/35 °C</td><td>-7/45 °C</td><td>-7/55 °C</td></tr> <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>-15/35 °C</td><td>-15/45 °C</td></tr> </table> <!-- <clpro id="6543,6929,7573"/> --> <p><i>Články k tématu</i><br /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/6543-zkouseni-tepelnych-cerpadel"><img src="/docu/clanky/0065/006543o8.gif" width="85" height="54" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Zkoušení tepelných čerpadel</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/6929-european-quality-label-for-heat-pumps-system-pro-objektivni-hodnoceni-tepelnych-cerpadel"><img src="/docu/clanky/0075/007573ou.png" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />&#8222;European Quality Label for Heat Pumps&#8220; &#8211; systém pro objektivní hodnocení tepelných čerpadel</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/7573-znacka-kvality-pro-tepelna-cerpadla"><img src="/docu/clanky/0075/007573ou.png" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Značka kvality pro tepelná čerpadla</a><br class="clearl" /> <a href="https://oze.tzb-info.cz/13320-instalace-bez-kvalifikace-je-zakazana-vetsina-topenaru-ji-pritom-stale-nema"><img src="/docu/clanky/0133/013320ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá</a><br class="clearl" /> </p> <h4 id="pozadavky-na-cop">Požadavky na COP, SCOP a SPF</h4> <p>Ve snaze konstruovat a provozovat tepelná čerpadla hospodárně a s ohledem na ekologické a ekonomické parametry zavádí různé instituce a organizace požadavky na minimální hodnoty COP, SCOP a SPF. Je to například požadavek značky kvality EHPA, kde jsou stanoveny minimální hodnoty topného faktoru COP. Stejně tak některé normy uvádějí minimální a doporučené hodnoty sezónního topného faktoru SPF. Podobně jako u jiných elektrospotřebičů se pro tepelná čerpadla začínají zavádět energetické štítky a povinnost uvádět průměrný roční topný faktor SCOP. </p> <!-- <clpro id="3030,3045,6543,8258"/> --> <p><i>Články k tématu</i><br /> <a href="https://www.tzb-info.cz/3030-dynamika-vytapeciho-systemu-s-tepelnym-cerpadlem-jako-zdrojem-tepla-i"><img src="/docu/clanky/0030/003030o1.gif" width="85" height="53" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Dynamika vytápěcího systému s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla (I)</a><br class="clearl" /> <a href="https://www.tzb-info.cz/3045-dynamika-vytapeciho-systemu-s-tepelnym-cerpadlem-jako-zdrojem-tepla-ii"><img src="/docu/clanky/0030/003045o1.gif" width="85" height="50" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Dynamika vytápěcího systému s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla (II)</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/6543-zkouseni-tepelnych-cerpadel"><img src="/docu/clanky/0065/006543o8.gif" width="85" height="54" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Zkoušení tepelných čerpadel</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/8258-experimentalni-porovnani-topneho-faktoru-tepelneho-cerpadla-s-udaji-vyrobce"><img src="/docu/clanky/0082/008258ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Experimentální porovnání topného faktoru tepelného čerpadla s údaji výrobce</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/12756-ekonomicke-souvislosti-zvysovani-ucinnosti-tepelnych-cerpadel"><img src="/docu/clanky/0127/012756ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Ekonomické souvislosti zvyšování účinnosti tepelných čerpadel</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13141-stitkovani-a-ekodesign-tepelnych-cerpadel-pro-vytapeni-a-kombinovanych-tepelnych-cerpadel"><img src="/docu/clanky/0131/013141ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro vytápění a kombinovaných tepelných čerpadel</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13196-parametry-pro-hodnoceni-efektivity-tepelnych-cerpadel-cop-a-scop"><img src="/docu/clanky/0131/013196ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13243-stitkovani-a-ekodesign-tepelnych-cerpadel-pro-pripravu-teple-vody"><img src="/docu/clanky/0132/013243ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody</a><br class="clearl" /> <a href="https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13272-parametry-pro-hodnoceni-efektivity-soustav-s-tepelnymi-cerpadly-spf-a-per"><img src="/docu/clanky/0132/013272ou.jpg" width="85" height="64" alt="" class="border fl marginr5 marginb5" />Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER</a><br class="clearl" /> </p> <a href="331-vypocty" class="v8 next-text no-print" title="následující: Výpočty"><span>následující text</span></a> <a href="329-ekonomika" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Ekonomika"><span>předchozí text</span></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama