Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=14333

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=13399

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11506

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11392

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10870

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10819

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10782

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10745

anotace článku:


https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/276-otvorove-vyplne-jako-soucast-stavebniho-dila-navrh Otvorové výplně jako součást stavebního díla: Návrh Otvorov%C3%A9%20v%C3%BDpln%C4%9B%20jako%20sou%C4%8D%C3%A1st%20stavebn%C3%ADho%20d%C3%ADla%3A%20N%C3%A1vrh https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fokna-dvere%2F276-otvorove-vyplne-jako-soucast-stavebniho-dila-navrh <a href="277-teplo-a-zaskleni" class="v8 next-text no-print" title="následující: Teplo a zasklení"><span>následující text</span></a> <a href="275-zajisteni-pozadovanych-stavebnefyzikalnich-vlastnosti" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Zajištění požadovaných stavebněfyzikálních vlastností"><span>předchozí text</span></a> <br class="clear" /> <p>Okna, stejně jako ostatní díly stavby, musejí být plně funkční jako součást stavby, a nikoliv pouze jako výrobek. Okamžikem zabudování do stavby přestává být otvorová výplň pouhým výrobkem a začíná se na ni odteď vztahovat zákon 183/2006&nbsp;Sb. ze dne 14.&nbsp;března 2006 o&nbsp;územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jakož i&nbsp;související vyhlášky, například vyhláška 268/2009&nbsp;Sb. ze dne 12.&nbsp;srpna 2009 o&nbsp;technických požadavcích na stavby spolu s&nbsp;dalšími změnami. Prakticky to znamená, že vše, co bylo o&nbsp;otvorových výplních řečeno až k&nbsp;tomuto místu, může být beze zbytku splněno, avšak při nesprávném zabudování do stavebního díla nemusí toto vše být nic platné, protože jako nedílná součást celého stavebního díla nesprávně namontovaný výrobek nebude plnit svou funkci a navíc může stavební dílo jako takové podstatně znehodnotit.</p> <p class="nobmargin">Proto je nutné dbát na:</p> <ul> <li>správný návrh otvorové výplně s&nbsp;ohledem na celkové podmínky, jež se budou v&nbsp;konkrétním stavebním díle a jeho okolí vyskytovat;</li> <li>kvalitu zabudování oken a dveří.</li> </ul> <p>Obojí se hodně podceňuje, obzvláště tam, kde se jedná o&nbsp;akce menšího rozsahu. Ale běžně se lze s&nbsp;podceněním či bagatelizováním těchto zásad setkat i&nbsp;v&nbsp;těch případech, kdy sice jde o&nbsp;rozsáhlé dílo, ale investor si nesjedná odbornou pomoc &#8211;&nbsp;typicky u&nbsp;většiny výměn oken v&nbsp;panelových domech.</p> <p>Od února 2011 je v&nbsp;platnosti technickonormalizační informace TNI&nbsp;74 6077&nbsp;Okna a vnější dveře &#8211;&nbsp;Požadavky na zabudování. Byť jako TNI má pouze doporučující a informativní charakter, obsahuje řadu důležitých pravidel, jejichž respektování je podmínkou úspěšně provedené montáže otvorové výplně do stavebního otvoru.</p> <h5>Návrh otvorové výplně</h5> <p>Pořízení nebo výměna otvorových výplní rozhodně nejsou lacinou záležitostí. Navíc kvalita a technické vlastnosti hrají podstatnou roli při vnímání pobytu v&nbsp;obytných prostorách budovy. Proto je potřeba jejich výběru věnovat odpovídající pozornost. Podrobně jsme se touto problematikou zabývali již v&nbsp;předchozích kapitolách. Zde proto pouze velmi stručná zmínka, na co je potřeba se zaměřit při výběru oken a dveří.</p> <p>Následující části vysvětlují jednotlivé parametry otvorových výplní, aspekty jejich návrhu a další aplikace:</p> <p><a href="277-teplo-a-zaskleni">Teplo a zasklení</a></p> <p><a href="278-pruvzdusnost">Průvzdušnost</a></p> <p><a href="279-vymeny-oken-obecne">Výměny oken obecně</a></p> <p><a href="280-ovladani-oken">Ovládání oken</a></p> <p><a href="281-unosnost-mechanicka-odolnost-a-odolnost-proti-statickemu-namahani">Únosnost, mechanická odolnost a odolnost proti statickému namáhání</a></p> <p><a href="282-akustika-a-zvukoveizolacni-vlastnosti">Akustika a zvukověizolační vlastnosti</a></p> <p><a href="283-odolnost-proti-zatizeni-vetrem-a-vodotesnost">Vzduchotěsnost a vodotěsnost</a></p> <p><a href="284-vlastni-navrh-otvorove-vyplne">Vlastní návrh otvorové výplně</a></p> <p>Po prostudování této kapitoly je již možné přikročit k&nbsp;montáži, tedy ke <a href="285-zabudovani-do-stavebniho-dila-montaz">kapitole Zabudování do stavebního díla &#8211;&nbsp;montáž</a>.</p> <a href="277-teplo-a-zaskleni" class="v8 next-text no-print" title="následující: Teplo a zasklení"><span>následující text</span></a> <a href="275-zajisteni-pozadovanych-stavebnefyzikalnich-vlastnosti" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Zajištění požadovaných stavebněfyzikálních vlastností"><span>předchozí text</span></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz