Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=14333

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=13399

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11506

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11392

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10870

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10819

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10782

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10745

anotace článku:


https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/235-drevene-plastove-nebo-jine-okno Dřevěné, plastové nebo jiné okno? D%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9%2C%20plastov%C3%A9%20nebo%20jin%C3%A9%20okno%3F https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fokna-dvere%2F235-drevene-plastove-nebo-jine-okno <a href="236-plastova-okna" class="v8 next-text no-print" title="následující: Plastová okna"><span>následující text</span></a> <br class="clear" /> <p>Pro výrobu oken a dveří se používá řada materiálů. V dnešní době jsou nejrozšířenější výrobky <a href="236-plastova-okna">plastové</a>, kterých je v ČR nejvíce, dále se používají okna <a href="237-drevena-okna">dřevěná</a>, <a href="238-hlinikova-okna">hliníková</a> a v zanedbatelném množství ocelová. Než je zvolen materiál, z něhož budou pořizovaná okna a dveře zhotoveny, je potřeba zvážit, k jakému účelu budou výrobky sloužit. Každý z materiálů má své výhody a nevýhody, je nutné pečlivě je porovnat jak z pohledu užitných vlastností, tak i z hlediska cenového.</p> <p>Pro běžnou individuální výstavbu, jako jsou rodinné domy a standardní bytové domy, jsou vhodná okna <a href="236-plastova-okna">plastová</a> i <a href="237-drevena-okna">dřevěná</a>, případně jejich kombinace s hliníkovým opláštěním. V případě exkluzivních rodinných vil či individuálně navrhovaných bytových domů s vysokými architektonickými požadavky se spíše uplatní <a href="237-drevena-okna">dřevěné otvorové výplně</a> s rozsáhlými možnostmi variability provedení, občas též okna a dveře hliníkové. <a href="238-hlinikova-okna">Okna hliníková</a> nacházejí uplatnění především u velkých prosklených ploch, kdy se vytváří kompletní obvodové pláště nebo jejich části, u zastřešení zimních zahrad a světlíků budov.<br /> Nezastupitelnou roli hrají u prvků s nadměrnými velikostmi pohyblivých částí. U vchodových dveří je ceněna jejich odolnost proti mechanickému poškození. Jako výhodné se v některých případech jeví použití hliníkových výrobků v kombinaci s dřevo-hliníkovými - například u exkluzivních polyfunkčních objektů. Časté je použití hliníku do administrativních či reprezentativních prostor a dřevo-hliníku do prostor určených v téže budově k obývání. Samostatnou kapitolou otvorových výplní jsou okna a dveře bez rámů, tvořené pouze skleněnou výplní. Jejich použití je časté například v prosklených fasádách a u některých architektonicky náročných staveb.</p> <a href="236-plastova-okna" class="v8 next-text no-print" title="následující: Plastová okna"><span>následující text</span></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz