Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/124930-verifox-spotrebitele-v-nemecku-voli-z-58-zelenou-energii Verifox: spotřebitelé v Německu volí z 58 % zelenou energii Verifox%3A%20spot%C5%99ebitel%C3%A9%20v%20N%C4%9Bmecku%20vol%C3%AD%20z%2058%20%25%20zelenou%20energii https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fceny-paliv-a-energii%2F124930-verifox-spotrebitele-v-nemecku-voli-z-58-zelenou-energii 9.7.2019 21:04 Ing. Jan Schindler, redakce O zelenou elektřinu je v Německu stále větší zájem než o nabídky elektřiny z tradičních zdrojů, uvádí srovnávací portál Verivox. Oproti minulým rokům se trend v zájmu obrátil. <p>Klimatické změny, jejich viditelné následky a rovněž hnutí za lepší životní prostředí se odrážejí ve zvýšeném zájmu spotřebitelů o ekologickou energii. Na to poukazují aktuální data zveřejněná portálem Verifox, který srovnává nabídky elektřiny a plynu. Poptávka po elektřině z obnovitelných zdrojů za rok vzrostla o 25 procentních bodů. Zatímco v červnu 2018 třetina (33 procent) spotřebitelů zvolila zelený tarif, v červnu 2019 to byla již více než polovina (58 procent) změn dodavatelů. </p> <p>V roce 2012 volili tři ze čtyř spotřebitelů (78%) zelený tarif. Od té doby poptávka po elektřině z obnovitelných zdrojů neustále klesala a dosáhla minima v roce 2018, zájem poklesl až na 32%. Od počátku letošního roku se však tento trend otáčí a zájem se zvyšuje. &#8222;Spotřebitelé se stále více obracejí na ekologickou elektřinu, když se cítí osobně ovlivněni vnějšími událostmi, jako havárie atomové elektrárny v Japonsku, či společenským diskursem o globálním oteplování&#8220;, říká Valerian Vogel, analytik společnosti Verivox . </p> <p>&#8222;Spotřebitelé by si měli vybírat z obnovitelných zdrojů ty, které nezatěžují životní prostředí. Ne všechny obnovitelné zdroje jsou bez výhrad šetrné k životnímu prostředí. Při výběru rovněž doporučujeme osvědčující o původu energie a certifikát TÜVNord a TÜV Süd. Pokud ale nabídka produktu nemá tato osvědčení, neznamená to ale, že by se jednalo o méně kvalitní zelenou energii&#8220;, uvádí Vogel. </p> <p>Zelená elektřina nemusí být dražší než konvenční elektřina. Spotřebitelé mohou naopak často snížit své roční náklady na elektřinu přechodem na ekologickou elektřinu. Zejména pro ty, kteří se nikdy nezajímali o levnější tarif, je potenciál úspor velký. Rodina se spotřebou 4 000 kWh v současné době platí v Německu průměrně 1 277 EUR ročně. V nejlevnějším doporučeném tarifu na zelenou elektřinu se štítkem kvality za stejné množství elektřiny zaplatí 1 065 eur.To odpovídá roční úspoře 212 eur. </p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz