Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/124638-cesi-jsou-v-panelacich-spokojeni-hlavne-v-tech-zateplenych Češi jsou v panelácích spokojeni, hlavně v těch zateplených %C4%8Ce%C5%A1i%20jsou%20v%20panel%C3%A1c%C3%ADch%20spokojeni%2C%20hlavn%C4%9B%20v%20t%C4%9Bch%20zateplen%C3%BDch https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fizolace-strechy-fasady%2F124638-cesi-jsou-v-panelacich-spokojeni-hlavne-v-tech-zateplenych 30.4.2019 14:08 Podle aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR je osm z deseti obyvatel panelových domů spokojeno se svým bydlením. Lépe je hodnotí především Češi bydlící v zateplených objektech, neboť mají nižší náklady. <p><img src="/docu/zpravy/0246/024638o1.png" width="500" height="167" alt="Češi jsou v panelácích spokojeni, hlavně v těch zateplených" /></p> <p>V České republice se eviduje asi 1,2 milionu bytů ve zhruba 65 tisících panelových domech. Tvoří tedy téměř třetinu veškerého bytového fondu. Přestože mají paneláky své nedostatky, s bydlením v nich je spokojena 80 % jejich obyvatel. </p> <p> Podle aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR jsou o něco spokojenější ti, jejichž panelový dům byl již zateplen. <i>&#8222;Podle statistik jsou zatepleny asi dvě třetiny panelových domů u nás, bohužel asi polovina z těchto stavebních prací nebyla provedena bezchybně, takže za plnohodnotně zateplené bychom mohli označit odhadem jen třetinu obývaných domů,&#8220;</i> vysvětluje problém se zateplováním paneláků předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.</p> <b>Zateplený dům přináší nižší výdaje i vyšší komfort bydlení</b><br /> Hlavní výhodou revitalizovaných objektů je snížení nákladů na energie a zároveň lepší tepelný i hlukový komfort. Platí to také pro panelové domy, kde výdaje za energie považují jejich obyvatelé v 65 % za přiměřené a v 11 % dokonce za nízké. U nezateplených objektů postavených panelovou technologií jsou pro uživatele tyto platby přiměřené jen v 49 %. Tento druh nákladů vnímá jako příliš vysoké 43 % oslovených respondentů žijících v nezateplených budovách oproti 24 % těch, co žijí v domech zateplených.<i>&#8222;Hlavní výhodou zateplení je vedle nižších výdajů za energie podle obyvatel zateplených domů i vyšší tepelný komfort. Při posledním zkoumání v loňském roce to potvrdilo 85 % dotázaných,&#8220;</i> doplňuje Pavel Zemene. 18828 24372,24240 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz