Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/124621-ako-spravne-navrhnut-skladbu-sikmej-strechy Ako správne navrhnúť skladbu šikmej strechy? Ako%20spr%C3%A1vne%20navrhn%C3%BA%C5%A5%20skladbu%20%C5%A1ikmej%20strechy%3F https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fizolace-strechy-fasady%2F124621-ako-spravne-navrhnut-skladbu-sikmej-strechy 30.4.2019 01:52 Spoločnosť Kingspan Izolácie srdečne pozýva všetkých záujemcov na webinár, kde podrobne preberieme inovatívne riešenie ako správne navrhnúť a realizovať skladbu šikmej strechy s medzikrokvovou izoláciou nad obytným podkrovím. <img src="/docu/zpravy/0246/024621o1.jpg" width="500" height="273" class="marginb5" alt="Porovnanie použitia minerálnej vlny a riešenie pomocou produktov Kooltherm&#174; K12 a Kooltherm&#174; K17" /><br /><span class="clpopisek">Porovnanie použitia minerálnej vlny a riešenie pomocou produktov Kooltherm&#174; K12 a Kooltherm&#174; K17</span><br /> <h4>Viac priestoru a viac svetla v interiéri</h4> <p> &#8203;Kingspan Kooltherm&#174; ponúka použitie inovatívnych tepelných izolantov v skladbe:</p> <ul> <li>&#8203;Kingspan Kooltherm&#174; ponúka použitie inovatívnych tepelných izolantov v skladbe:</li> <li>Kingspan Kooltherm&#174; K12 Rámová doska v hrúbke 140 mm medzi krokvy, sádrokartónový rošt z tenkostenných oceľových profilov UD a CD vyplnený inštaláciami TZB a minerálnou vlnou v hrúbke 50 mm</li> <li>systémová doska Kingspan Kooltherm&#174; K17 Interiérová doska v hrúbke 20 mm izolant + 12,5 mm SDK doska aplikovaná na rošt mechanickým kotvením pomocou SDK skrutiek.</li> <li></li> </ul> <p>Toto inovatívne riešenie skladby šikmého strešného plášťa spĺňa požiadavky na optimálne využitie priestoru, tepelnotechnickú pohodu a požiarnu bezpečnosť a to pri znížení hrúbky celej skladby plášťa, v porovnaní so zateplením z minerálnej vlny , o cca 150 mm v priereze a cca 100 mm pri priemete do pôdorysu podkrovnej miestnosti. Skladba je plne funkčná a jej aplikácie je veľmi jednoduchá. A aké ďalšie výhody systém prináša v podobe tenkého strešného plášťa? </p> <H3>Webinár: Ako správne navrhnúť skladbu šikmej strechy</H3> <ul> <li>10.5.2019 od 10:00 do 11:00</li> <li>Live Stream zadarmo</li> <li></li> </ul> <a href="http://www.azpromo.cz/ako-spravne-navrhnut-skladbu-sikmej-strechy-10-5-2019/" target="_blank"><p><b>Prihlásiť sa na webinár </b></p></a> <p class="cup center">viac informácií o <a href="https://www.kingspan.com/sk/sk-sk/produkty/izolacie/aplikacie/sikme-strechy" target="_blank">systémovom riešení pre šikmé strechy</a></p> 18327,17237 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz