Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/124519-pri-zavade-na-kanalizaci-pomuze-bezvykopova-oprava-potrubi Při závadě na kanalizaci pomůže bezvýkopová oprava potrubí P%C5%99i%20z%C3%A1vad%C4%9B%20na%20kanalizaci%20pom%C5%AF%C5%BEe%20bezv%C3%BDkopov%C3%A1%20oprava%20potrub%C3%AD https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F124519-pri-zavade-na-kanalizaci-pomuze-bezvykopova-oprava-potrubi 5.4.2019 4:25 http://www.hercikakriz.cz/oprava-kanalizace Jan Wilczek Oprava kanalizace výkopem není nic příjemného. Většinou je z toho hodně nepořádku, trvá to dlouho a nemůžete kanalizaci používat. Bezvýkopová oprava kanalizace vás těchto problémů ušetří. <p><img src="/docu/zpravy/0245/024519o1.jpg" width="500" height="333" alt="Při závadě na kanalizaci pomůže bezvýkopová oprava potrubí" /></p> <h2>Co dělat při problému s kanalizací?<h2> <p>Když je kanalizace v pořádku, jedná se o bezúdržbové zařízení. Není potřeba s ní nic dělat a i preventivní čištění je zbytečné vyhazování peněz. Problém, ale nastává, když se kanalizace začne ucpávat a problém se opakuje.</br> V tom případě doporučujeme provést čištění a následnou kamerovou prohlídku kanalizace, aby se zjistila příčina problémů. Na základě kamerové prohlídky se navrhne způsob opravy. Pokud jsou v potrubí praskliny, nebo rozsazená hrdla lze provést <a href="http://www.hercikakriz.cz/oprava-kanalizace" title="bezvýkopové opravy potrubí">bezvýkopová oprava potrubí</a>. </br> Pokud se zjistí, že je kanalizace zavalená, nebo hodně staticky porušená, musí se potrubí vykopat.</p> <h2>Výhody a nevýhody bezvýkopové opravy kanalizace</h2> <p>Hlavní výhodou bezvýkopové opravy je její rychlost a to, že nemusíte rozkopávat vrstvy nad potrubím. Pokud se potrubí nachází ve větší hloubce, nebo pod drahou zástavbou je oprava bezvýkopem levnější než výkop.</p> <p>Nevýhodou bezvýkopové opravy je, že nejde použít na hodně staticky narušené, nebo zavalené potrubí, a také na narovnání špatného sklonu kanalizace.</p> <h3>Máte-li problém s kanalizací, zavolejte odborníkům</h3> <p>Firma Herčík a Kříž se přes 25 let zabývá problémy s kanalizací. Ročně jich vyřeší přes 5000 a je schopná vám zajistit kompletní servis od čištění, kamerové prohlídky, až po návrh řešení a cenovou nabídku na bezvýkopovou opravu, nebo opravu výkopem. </br> 24257 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama