Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/nizkoenergeticke-stavby/124409-den-otevrenych-dveri-ve-vzorovem-dome-atrea Den otevřených dveří ve vzorovém domě ATREA Den%20otev%C5%99en%C3%BDch%20dve%C5%99%C3%AD%20ve%20vzorov%C3%A9m%20dom%C4%9B%20ATREA https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fnizkoenergeticke-stavby%2F124409-den-otevrenych-dveri-ve-vzorovem-dome-atrea 11.3.2019 02:31 Chystáte se stavět? Chcete bydlet komfortně, zdravě a ohleduplně k přírodě? Přijměte pozvání na den otevřených dveří do unikátního souboru 13 pasivních domů a vzdělávacího střediska v obci Koberovy v Českém ráji. <a href="/docu/zpravy/0244/024409o1.jpg" rel="fancybox-24409" title=""><img src="/docu/zpravy/0244/024409o2.jpg" width="500" height="334" class="marginb5" alt="" /></a><br /><span class="clpopisek"></span> <p>Zorientujte se v dané problematice, inspirujte se současnými trendy bydlení a otestujte si nastupující technologie. Využijte možnosti zeptat se odborníků a obyvatel domů na jejich zkušenosti. Navštivte den otevřených domů vzorových domů konající se <b>16.3.2019</b>.</p> <p><b>Dopolední blok od 10:00, odpolední blok od 14:00</b><br /> (program shodný pro oba bloky) <ul> <li></li> <li>Přednáška &#8222;Kvalita budov v širších souvislostech&#8220; (požadavky, principy, navrhování, konstrukce a materiály, větrání a vytápění, hospodaření s vodou, legislativa atd.)</li> <li>Diskusní fórum za účasti obyvatel domů, spolupracujících architektů, projektantů a zástupců realizačních fi rem</li> <li>Komentovaná prohlídka vzorového domu</li> <li>Ukázky materiálů, výrobků a technologií pro energeticky úsporné domy</li> <li>Prohlídka školicího střediska &#8211; první energeticky nulová budova v České republice</li> <li>Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám</li> </ul></p> <p>Aktuální informace k akci naleznete na <a href="http://www.pojdtedal.info/" target="_blank">webových stránkách</a>.</p> <p><b>Adresa a kontakt:</b><br /> Vzorový dům ATREA<br /> Koberovy č.p. 188, Český ráj<br /> M: +420 770 155 658<br /> E: <a href="mailto:domy@atrea.cz" target="_blank">domy@atrea.cz</a></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz